3

Pronásledování smrtící houby

SINGAPUR – V posledních letech se jen hrnou výstrahy před nástupem takzvaných superbacilů – choroboplodných mikrobů odolných vůči mnoha (případně všem) antibiotikům. Mnozí si však zřejmě neuvědomují, že superbacily už jsou tu – a zabíjejí lidi. Předním příkladem je Candida auris, kvasinková infekce odolná vůči řadě léků, která se začíná projevovat jako vážná celosvětová zdravotní hrozba.

C.auris byla prvně identifikována v Japonsku roku 2009, v uchu pacientky, která si stěžovala na infekci. (Auris je latinsky ucho.) Od té doby byla C. auris dokladována jako příčina infekcí ran, krevního řečiště, ucha a dýchacích cest v zemích napříč čtyřmi kontinenty, mimo jiné v Indii, Kuvajtu, Pákistánu, Jižní Africe, Jižní Koreji a zemích Jižní Ameriky.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí ve Spojených státech uvádějí, že od května 2013 do srpna 2016 tato kvasinka nakazila 13 lidí, z nichž čtyři zemřeli. Zůstává sice nejasné, zda k těmto úmrtím došlo v důsledku infekce C. auris, nebo celkového zdravotního stavu, ale o nutnosti vypořádat se s metlou C. auris – která vyústila v úmrtí až 70 % nakažených – není sporu.

Existují důkazy, že C. auris je rozšířená ve zdravotnických prostředích. Doposud kvasinka měla podle všeho větší vliv na osoby ve vážném dlouhodobém stavu. Jelikož se často vyskytují v nemocnicích a pečovatelských domech, přicházejí do styku s mnoha zdravotníky, pečovateli a lékařským náčiním a to vše by jim mohlo přenášet mikroskopickou houbu na kůži a do těla.

Ve Spojeném království bylo od dubna 2015 do července 2016 hlášeno 50 případů C. auris jen z londýnské nemocnice Royal Brompton. Ze 13 amerických případů se čtyři – dva v Illinois, jeden v Marylandu a jeden v New Jersey – objevily v jinou dobu ve stejném zdravotnickém zařízení a sekvenování genomu ukázalo, že pacienti ošetřovaní v téže nemocnici v New Jersey měli téměř identické kmeny.

Infekce kvasinkou Candida nejenže jsou obzvlášť běžné v nemocnicích, ale mezi pacienty nemocnic, především zařízení intenzivní péče, se zdá vyšší i jejich letalita. Takoví pacienti jsou už v imunitně narušeném stavu a užívají antibiotika, která mohou vyhubit zdravé bakterie.

Hlavní důvod, proč C. auris představuje tak akutní hrozbu, je však to, že jsou silně omezené možnosti léčby. Přestože většinu infekcí C. auris lze léčit třídou antifungálních léčiv nazývaných echinokandiny, některé vůči nim, jakož i vůči dalším dvěma antimykotikům, azolům a polyenům, projevily různou míru rezistence.

I když tyto léky zabírají, jsou poměrně toxické: azoly a polyeny jsou nefrotoxické (poškozují ledviny) a echinokandiny hepatotoxické (poškozují játra). Většina je rovněž fungistatická, tedy brání rozmnožování kvasinek, ale neusmrcuje je. A také interagují s léky, jež pacienti mohou užívat na další dlouhodobé obtíže, například s chemoterapeutickými látkami a imunosupresanty.

Vývoj nových antifungálních léků navíc pro výrobce farmaceutik není prioritou. Antimykotika je náročnější vyvíjet než antibakteriální léky, protože buňky hub nejsou na rozdíl od bakteriálních buněk prokaryotické, nýbrž eukaryotické, stejně jako buňky lidské. Léky proto musejí být dostatečně selektivní, aby zabíraly na buňky hub, aniž by poškozovaly ty lidské. A přestože má globální trh s humánními antifungálními léčivy hodnotu převyšující šest miliard dolarů a vzhledem ke stárnutí populace a přibývajícím rizikům houbových infekcí roste, generická konkurence je silná. I když tedy společnosti investují do průlomových léků, brzy se objeví lacinější nabídky, podstatně snižující ziskové marže.

Namísto účinné léčby nabývá tím víc na významu kontrola šíření C. auris. To v prvé řadě vyžaduje lepší diagnostiku.

C. auris není snadné rozpoznat. Poněvadž biochemicky založené testy nedokážou rozlišit mezi C. auris a jinými invazivními infekcemi Candida, několik případů C. auris bylo zprvu mylně určeno jako C. haemulonii. Řada mikrobiologických laboratoří dnes izoláty Candida rutinně nediferencujeani nevyužívá metod k identifikaci kvasinek. K přesnému určování C. auris nemocnice a lékařská centra potřebují molekulární techniky.

Po určení diagnózy je nutné pacienty s C. auris izolovat, lékařské náčiní se musí důkladně dezinfikovat a mezi zdravotnickými pracovníky je třeba vymáhat přísná preventivní opatření. Jinak by se případy rychlého šíření mezi náchylnými jedinci mohly stát ještě běžnějšími.

Šíření C. auris zdůrazňuje potřebnost koordinovaných lokálních a mezinárodních zdravotnických iniciativ zaměřených na řešení nastupujícího problému lékově rezistentních infekcí v nemocnicích. Jestliže se do vývoje novátorských a účinnějších léků a nové a lepší diagnostiky nechystají investovat soukromé farmaceutické společnosti, musí se do věci vložit veřejný sektor. Vzestup superhub je nutné zastavit.

Z angličtiny přeložil David Daduč