0

Horší než dobrá ekonomická teorie

Možnost, že by Evropská centrální banka mohla zvýšit úrokové sazby vprostřed finanční krize, připomíná slavný proslov o „kříži ze zlata“ pronesený velkým americkým řečníkem Williamem Jenningsem Bryanem v roce 1896. S poukazem na mezinárodní deflační sklon zlatého standardu se Bryan rozohnil: „Nevtisknete na čelo dělného lidu trnovou korunu. Neumoříte lidstvo na kříži ze zlata.“

Jinými slovy, obyčejní lidé by neměli trpět kvůli slabostem zákonodárců okouzlených nějakou zašlou ekonomickou teorií.

Dnes je touto zašlou ekonomickou teorií to, že prudká změna preferencí – barvitě popisovaná jako „snížená chuť na riziko“ – je klíčem k příčině skryté za současnou krizí nebonitních hypoték pro „horší než dobré“ klienty a krizí finanční. Aby předešli budoucím nárůstům této chuti, zákonodárci a učenci se zaměřili na takzvaný „problém morálního hazardu“: „provinilci“ musí za své chyby zaplatit, jinak se jich dopustí znovu.

Dalo by se očekávat, že William Jennings Bryan současnosti vznese k centrálním bankéřům výstrahu, že nesmějí lidstvo přibíjet na „kříž morálního hazardu a odmítání výpomoci v nesnázích“. Kupodivu ale dochází k opaku.