7

Revoluce zdrojů

SAN FRANCISCO – Svět stojí na prahu největší podnikatelské příležitosti za poslední století – příležitosti srovnatelné jak s první průmyslovou revolucí, která transformovala produktivitu práce, tak s druhou průmyslovou revolucí, jež mobilizovala nevídané množství kapitálu na vybudování velkoměst. Tato nová revoluce se zaměřuje na třetí primární výrobní faktor: přírodní zdroje.

Nepřichází přitom ani trochu předčasně. Po staletích plýtvavé produkce a spotřebitelských návyků – usnadněných stále nižšími cenami komodit, jež v mírových letech uplynulého století klesaly v průměru o 0,7% ročně – cítí svět naléhavou potřebu technologií, které umožní výrobcům i spotřebitelům více činnosti při méně zdrojích.

ttp protests

Free Trade in Chains

Chatham House’s Paola Subacchi examines the causes and consequences of today’s anti-globalization backlash, guided by insights from Stephen Roach, Dani Rodrik, Joseph Stiglitz, and other Project Syndicate commentators.

Naléhavost situace zvyšuje i skutečnost, že získávání zdrojů je stále dražší, poněvadž těžba se přesouvá do lokalit se stále složitějšími logistickými – a často i politickými – podmínkami. V Číně, Indii, Indonésii, Brazílii a dalších rozvíjejících se ekonomikách navíc rychle stoupá znečištění vzduchu, vody i půdy.

Aby firmy dosáhly svých růstových cílů, musí zásadně přehodnotit způsob, jímž začleňují do výrobních procesů technologie a využívání přírodních zdrojů. Během posledních dvou desetiletí musely firmy zvyšovat svou výkonnost o pouhá 1-2% ročně, aby dosáhly růstu zisku, a mnohé z nich se zaměřovaly téměř výlučně na produktivitu kapitálu a práce. V důsledku toho i nejúspěšnější manažeři postrádají schopnost poradit si na dnešních trzích s omezenými zdroji.

V tomto prostředí nemohou firmy konkurovat s technologiemi a postupy dvacátého (ne-li devatenáctého) století. Mnohem větší hodnota se skrývá v průkopnickém zavádění nových podnikatelských modelů nabízejících vyšší produktivitu a založených na pěti klíčových změnách:

•         Nahrazení drahých, toxických nebo vzácných materiálů levnějšími, efektivnějšími, výkonnějšími a dostupnějšími alternativami.

•         Vybavení průmyslových oborů náročných na zdroje softwarem pro optimalizaci výrobních procesů či produktů.

•         „Virtualizace“ procesů – tedy jejich odstraňování z fyzického světa.

•         Zavádění cirkularity, jejíž součástí je hledání hodnoty v produktech i po jejich prvním upotřebení.

•         Eliminace odpadu.

Dobré na tom je, že již dochází z pokroku. Například vzkvétající americký průmysl těžby břidlicové ropy a plynu transformoval celý energetický sektor v zemi tím, že vnesl revoluci do těžby zdrojů. Vrtání dnes není jen špinavý proces obnášející těžkou techniku, toxické bahno a sirnaté výpary. Díky zapojení informačních technologií a hydraulického štěpení („frakování“) jsou dnes hlavními postavami experti vybavení joysticky a monitory s vysokým rozlišením, kteří navádějí vrtné korunky geologickými útvary.

V jiných sektorech jsou průkopníky změn jednotlivé firmy. Společnosti Cree a Philips vyvinuly osvětlovací technologie LED, které nabízejí 23krát delší životnost, viditelně lepší barevnost, snazší ovládání a o 85% nižší provozní náklady než tradiční žárovky.

Firma OPower zase pomocí behaviorálních věd a cloudového softwaru motivuje zákazníky ke snižování spotřeby energie o 2-4% ročně – a tato změna již začíná transformovat energetické trhy. A společnost DIRTT („Doing it Right This Time“) realizuje výstavbu kancelářských prostor za pouhou polovinu obvyklých nákladů díky softwarové virtualizaci, eliminaci odpadů a optimalizaci konstrukčního procesu.

Tyto inovace jsou příkladem obrovského potenciálu ke zlepšení produktivity zdrojů ve firmách. S využitím nástrojů vyvinutých díky informačním technologiím, biologii a nanotechnologiím může svět ztrojnásobit růst produktivity zdrojů a během příštích dvou desetiletí ho zvýšit na 3-5% ročně.

K tomu však nemůže dojít bez silného a dopředu orientovaného vedení, jehož se bohužel v dnešním podnikatelském prostředí zoufale nedostává. Současné manažery jako by ustavičně překvapovala rychlost změn, takže se ocitají ve vleku událostí.

Mnoho výrobců automobilů například ignorovalo přechod na elektrická a hybridní vozidla – ačkoliv se jejich prodej zvyšoval tempem přesahujícím 50% ročně – až do chvíle, kdy došlo k propadu prodeje konvenčních automobilů na klíčových trzích. Stejně tak řadu lidí šokuje, že náklady na solární energii se pohybují stále výrazněji pod náklady na jaderné, uhelné a plynové technologie, přestože tento posun odpovídá trendu, který započal v roce 1970.

Firmy by také měly věnovat větší pozornost vývoji v souvisejících oborech. Výrobci automobilů musí sledovat sektor spotřební elektroniky, aby měli informace o pokrocích v oblasti bateriových technologií. A energetické společnosti musí analyzovat vývoj polovodičů, aby dokázaly anticipovat pravděpodobný pokles poptávky po elektřině poté, co tato poptávka více než sto let rostla.

Aby firmy zvítězily v revoluci zdrojů, musí najít rovnováhu mezi technologickými, fyzickými a lidskými vstupy a současně zvolit inteligentnější přístup k organizačnímu uspořádání a využívání talentů. Ať už je prvotním úkolem hledání a analýza dat nebo vytváření nových partnerství v jiných sektorech ve snaze získat přístup ke specializovaným znalostem, klíčovými předpoklady jsou agresivní inovace a ambiciózní cíle v oblasti efektivity.

11,301 commentaries shared. Help us keep sharing.

Learn more

Dopředu orientovaní podnikatelé sklízejí ovoce této rychle se vyvíjející revoluce už dnes. Ti, kdo se nedokážou přizpůsobit, nedokážou ani přežít – a čeká je to už brzy.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.