7

Revoluce zdrojů

SAN FRANCISCO – Svět stojí na prahu největší podnikatelské příležitosti za poslední století – příležitosti srovnatelné jak s první průmyslovou revolucí, která transformovala produktivitu práce, tak s druhou průmyslovou revolucí, jež mobilizovala nevídané množství kapitálu na vybudování velkoměst. Tato nová revoluce se zaměřuje na třetí primární výrobní faktor: přírodní zdroje.

Nepřichází přitom ani trochu předčasně. Po staletích plýtvavé produkce a spotřebitelských návyků – usnadněných stále nižšími cenami komodit, jež v mírových letech uplynulého století klesaly v průměru o 0,7% ročně – cítí svět naléhavou potřebu technologií, které umožní výrobcům i spotřebitelům více činnosti při méně zdrojích.

Naléhavost situace zvyšuje i skutečnost, že získávání zdrojů je stále dražší, poněvadž těžba se přesouvá do lokalit se stále složitějšími logistickými – a často i politickými – podmínkami. V Číně, Indii, Indonésii, Brazílii a dalších rozvíjejících se ekonomikách navíc rychle stoupá znečištění vzduchu, vody i půdy.

Aby firmy dosáhly svých růstových cílů, musí zásadně přehodnotit způsob, jímž začleňují do výrobních procesů technologie a využívání přírodních zdrojů. Během posledních dvou desetiletí musely firmy zvyšovat svou výkonnost o pouhá 1-2% ročně, aby dosáhly růstu zisku, a mnohé z nich se zaměřovaly téměř výlučně na produktivitu kapitálu a práce. V důsledku toho i nejúspěšnější manažeři postrádají schopnost poradit si na dnešních trzích s omezenými zdroji.

V tomto prostředí nemohou firmy konkurovat s technologiemi a postupy dvacátého (ne-li devatenáctého) století. Mnohem větší hodnota se skrývá v průkopnickém zavádění nových podnikatelských modelů nabízejících vyšší produktivitu a založených na pěti klíčových změnách:

•         Nahrazení drahých, toxických nebo vzácných materiálů levnějšími, efektivnějšími, výkonnějšími a dostupnějšími alternativami.

•         Vybavení průmyslových oborů náročných na zdroje softwarem pro optimalizaci výrobních procesů či produktů.

•         „Virtualizace“ procesů – tedy jejich odstraňování z fyzického světa.

•         Zavádění cirkularity, jejíž součástí je hledání hodnoty v produktech i po jejich prvním upotřebení.

•         Eliminace odpadu.

Dobré na tom je, že již dochází z pokroku. Například vzkvétající americký průmysl těžby břidlicové ropy a plynu transformoval celý energetický sektor v zemi tím, že vnesl revoluci do těžby zdrojů. Vrtání dnes není jen špinavý proces obnášející těžkou techniku, toxické bahno a sirnaté výpary. Díky zapojení informačních technologií a hydraulického štěpení („frakování“) jsou dnes hlavními postavami experti vybavení joysticky a monitory s vysokým rozlišením, kteří navádějí vrtné korunky geologickými útvary.

V jiných sektorech jsou průkopníky změn jednotlivé firmy. Společnosti Cree a Philips vyvinuly osvětlovací technologie LED, které nabízejí 23krát delší životnost, viditelně lepší barevnost, snazší ovládání a o 85% nižší provozní náklady než tradiční žárovky.

Firma OPower zase pomocí behaviorálních věd a cloudového softwaru motivuje zákazníky ke snižování spotřeby energie o 2-4% ročně – a tato změna již začíná transformovat energetické trhy. A společnost DIRTT („Doing it Right This Time“) realizuje výstavbu kancelářských prostor za pouhou polovinu obvyklých nákladů díky softwarové virtualizaci, eliminaci odpadů a optimalizaci konstrukčního procesu.

Tyto inovace jsou příkladem obrovského potenciálu ke zlepšení produktivity zdrojů ve firmách. S využitím nástrojů vyvinutých díky informačním technologiím, biologii a nanotechnologiím může svět ztrojnásobit růst produktivity zdrojů a během příštích dvou desetiletí ho zvýšit na 3-5% ročně.

K tomu však nemůže dojít bez silného a dopředu orientovaného vedení, jehož se bohužel v dnešním podnikatelském prostředí zoufale nedostává. Současné manažery jako by ustavičně překvapovala rychlost změn, takže se ocitají ve vleku událostí.

Mnoho výrobců automobilů například ignorovalo přechod na elektrická a hybridní vozidla – ačkoliv se jejich prodej zvyšoval tempem přesahujícím 50% ročně – až do chvíle, kdy došlo k propadu prodeje konvenčních automobilů na klíčových trzích. Stejně tak řadu lidí šokuje, že náklady na solární energii se pohybují stále výrazněji pod náklady na jaderné, uhelné a plynové technologie, přestože tento posun odpovídá trendu, který započal v roce 1970.

Firmy by také měly věnovat větší pozornost vývoji v souvisejících oborech. Výrobci automobilů musí sledovat sektor spotřební elektroniky, aby měli informace o pokrocích v oblasti bateriových technologií. A energetické společnosti musí analyzovat vývoj polovodičů, aby dokázaly anticipovat pravděpodobný pokles poptávky po elektřině poté, co tato poptávka více než sto let rostla.

Aby firmy zvítězily v revoluci zdrojů, musí najít rovnováhu mezi technologickými, fyzickými a lidskými vstupy a současně zvolit inteligentnější přístup k organizačnímu uspořádání a využívání talentů. Ať už je prvotním úkolem hledání a analýza dat nebo vytváření nových partnerství v jiných sektorech ve snaze získat přístup ke specializovaným znalostem, klíčovými předpoklady jsou agresivní inovace a ambiciózní cíle v oblasti efektivity.

Dopředu orientovaní podnikatelé sklízejí ovoce této rychle se vyvíjející revoluce už dnes. Ti, kdo se nedokážou přizpůsobit, nedokážou ani přežít – a čeká je to už brzy.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.