Coins of various currency.

Krok vpřed pro státní dluh

NEW YORK – Každá rozvinutá země má úpadkový zákon, ale neexistuje ekvivalentní rámec pro státní dlužníky. Na tomto právním vakuu ale záleží, protože jak nyní sledujeme v případech Řecka a Portorika, může to vysát život z ekonomiky.

V září učinilo OSN velký krok k vyplnění tohoto vakua, když schválilo soubor principů pro restrukturalizaci státních dluhů. Devět zásad – jmenovitě právo státu vyvolat restrukturalizaci dluhu, suverénní imunita, spravedlivé zacházení s věřiteli, (super) restrukturalizace většiny, transparentnost, nestrannost, legitimita, udržitelnost a dobrá víra ve vyjednávání – formuje základy efektivního mezinárodního právního řádu.

Drtivá podpora těchto principů, kdy 136 členů OSN volilo pro a pouhých šest volilo proti (v čele se Spojenými státy), ukazuje rozsah globální shody na potřebě včas řešit dluhové krize. Další krok – mezinárodní smlouva, která založí globální bankrotový režim, který bude závazný pro všechny země – se ale může ukázat jako obtížnější.

https://prosyn.org/fiePcN7cs