Reflections on Achieving the Global Education Goals image Stefan Heunis/AFP/Getty Images

Mijmeringen over de verwezenlijking van de mondiale onderwijsdoelstellingen

NEW YORK – Mijn hele leven lang ben ik getuige geweest van de kracht van onderwijs. Ik heb gezien hoe kwaliteitsonderwijs voor iedereen het ontstaan van dynamische economieën kan ondersteunen en kan bijdragen aan de bevordering van vrede, welvaart en stabiliteit. Ik heb ook gezien hoe onderwijs bij individuen, ongeacht hun omstandigheden, een sterk zelfbewustzijn tot stand kan brengen, evenals vertrouwen in hun plaats in de wereld en hun toekomstige vooruitzichten.

Maar ik heb ook gezien wat er gebeurt als jonge mensen en hun gemeenschappen van onderwijs beroofd worden – en van het optimisme dat dit met zich meebrengt. In mijn land, Nigeria, ontvoert de militante islamistische groepering Boko Haram doelbewust jongeren, en met name meisjes, om een verloren generatie te creëren die geen onderwijs heeft genoten. De gevolgen zijn veelvoudig: verlies van waardigheid, uitsluiting, afnemende gezondheid, armoede en stagnerende economische groei, en het verlies van rechten.

We weten dat ieder extra jaar onderwijs de gemiddelde jaarlijkse bbp-groei met 0,37% doet stijgen , terwijl de inkomsten van individuen er met 10% door omhoog gaan. Als ieder meisje wereldwijd twaalf jaar kwaliteitsonderwijs zou genieten, zouden de verdiensten van vrouwen tijdens hun leven kunnen verdubbelen, waardoor die een totaal van $30 bln zouden kunnen bereiken. En als alle meisjes en jongens hun middelbare school zouden voltooien, zouden naar schatting 420 miljoen mensen uit de armoede gelicht kunnen worden. Volgens een rapport van de Wereldbank uit 2018 zou universeel middelbaar onderwijs zelfs een einde kunnen maken aan kinderhuwelijken.

https://prosyn.org/59IeODPnl