wind turbine Bloomberg/Getty Images

Dit is het juiste moment voor klimaat-actie

PARIJS – Tijdens het grootste deel van de grofweg drie decennia sinds klimaatverandering een wereldwijde zorg werd, zijn regeringen er optimistisch vanuit gegaan dat een overgang naar een groene economie zich geleidelijk zou voltrekken, omdat de stijgende brandstofprijzen de consumenten vanzelf op alternatieven met weinig fossiele brandstoffen zouden brengen. Het idee bestond dat de obstakels zich aan de productiekant bevonden, omdat de hoge rendementen op investeringen in olievelden een steeds ambitieuzer exploratie teweeg zouden brengen.

Vandaag de dag is het precies andersom. Nu de olieprijzen rond $40 per vat blijven hangen, hoeven overheden niet meer tegen de leveranciers van fossiele brandstoffen te zeggen dat ze moeten ophouden met investeren. De uitdaging is verschoven naar de consumentenkant. Wat kan er, nu de brandstofprijzen zo laag zijn, worden gedaan om de consumptiepatronen te veranderen?

Eerlijk gezegd zijn er een paar tekenen die erop wijzen dat goedkopere energie genoeg groei moet kunnen genereren om de olieprijzen weer omhoog te krijgen. Maar niemand voorspelt een opleving die krachtig genoeg is om de radicale transformatie tot stand te brengen die nodig zal zijn als landen aan hun emissiereductie-doelstellingen willen voldoen.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/mjVLkdL/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.