frizo2_RAPHAEL ALVESAFP via Getty Images_deforestation amazon RAPHAEL ALVESAFP via Getty Images

Boj proti odlesňování v terénu

SAO PAULO – Ochrana a udržování biomů, zejména tropických deštných pralesů, je klíčovým předpokladem dosažení klimatických cílů, a to především v zemích s hojným lesním porostem. Nejnovější údaje z monitorování však ukazují na značné odlesňování v řadě těchto oblastí včetně těch nejrozsáhlejších.

V říjnu 2021 ohlásil brazilský Národní institut pro výzkum vesmíru nejvyšší měsíční úbytek lesů v Amazonii za dobu pěti let, kdy se sledování provádí. A tento problém se neomezuje jen na Amazonii. Druhý největší tropický prales nacházející se v povodí řeky Kongo se v letech 2001 až 2020 zmenšil o více než 15 milionů hektarů neboli o 8% původní plochy.

Globální cíle podpory biodiverzity, jako jsou cíle dohodnuté na nedávné konferenci OSN o změně klimatu (COP26), jsou stěžejním předpokladem pro zvýšení povědomí o ztrátách ekosystému a zajištění zodpovědnosti na mezinárodní úrovni. Velká část ochranářské práce se však zákonitě musí vykonávat lokálně.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/5RY57Bjcs