orban NurPhoto

Válka proti Západu

NEW YORK – Aurel Kolnai, maďarský filozof židovského původu žijící v exilu, vydal roku 1938 svou nejslavnější knihu Válka proti Západu, ve které se zabýval idejemi, na nichž stál národní socializmus. Kolnai přečetl snad všechna nabubřelá pojednání – psaná povětšinou třetiřadými mysliteli – opěvující válečnické, obětavé, v krvi a půdě ukotvené ctnosti Vlasti hrdinů a zatracující materialistické, liberálnědemokratické, buržoazní společnosti v Zemích kupců (to jest na Západě).

Vlastí hrdinů bylo samozřejmě nacistické Německo, kdežto Západ, zkažený židovskými penězi a zhoubným kosmopolitizmem, ztělesňovaly USA a Británie. Pro přináležitost ke smělému německému národu jste museli být téže krve, zatímco občanství v anglosaském světě bylo otevřené přistěhovalcům, kteří souhlasili s dodržováním zákona. Myšlenka dvou různých modelů občanství pochází přinejmenším už z konce devatenáctého století, kdy německý císař Vilém II. s opovržením shlížel na Británii, Ameriku a Francii jako na společnosti míšenecké, či přímo jeho pojmem „požidovštělé“.

„Západ“ válku vyhrál, alespoň v západní polovině Evropy; na východě zvítězil Sovětský svaz. Bývalým nepřátelům se namísto trestu dostalo osvěty – prostřednictvím kulturního a politického programu, bohatě dotovaného americkými penězi – aby se připodobnili Američanům.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/bHYBFrn/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.