reinhart46_Noam GalaiGetty Images_storeclosing Noam Galai/Getty Images

Risicoʼs die verband houden met particuliere schulden zouden duidelijk te zien moeten zijn

WASHINGTON, DC – Toen de Russische tanks Oekraïne binnenrolden, waren er in vele delen van de wereld waarschijnlijk al particuliere schuldencrises in de maak – zij het aan het oog onttrokken – als gevolg van de economische ontwrichtingen door de COVID-19-pandemie. Nu drijft de oorlog nóg meer landen in de richting van soortgelijke crises.

Het herstel van de pandemie is altijd ongelijkmatig geweest. Volgens een analyse op basis van de meest recente World Economic Outlook van het Internationale Monetaire Fonds bereikt het inkomen per hoofd van de bevolking in 2021 een nieuw hoogtepunt in bijna 37 procent van de geavanceerde economieën. Dat aandeel daalt tot ongeveer 27 procent in midden-inkomenslanden en tot minder dan 21 procent in lage-inkomenslanden. En deze verschillen kunnen nog groter worden.

Aan het begin van de pandemie hebben veel landen schuldmoratoria ingesteld om huishoudens en bedrijven respijt te geven, op een moment dat velen werden geconfronteerd met een scherpe inkomensdaling waardoor zij moeite hadden om aan hun verplichtingen te voldoen. De moratoria gingen vaak vergezeld van beleidsmaatregelen die de banken de nodige flexibiliteit boden om de getroffen leningen niet in een hogere risicocategorie onder te brengen, zoals doorgaans vereist is, zodat banken de hogere kapitaalvoorzieningen konden vermijden die een herindeling met zich mee zou brengen. De beleidsmakers hoopten dat de banken de beschikbare liquiditeit zouden gebruiken om leningen te blijven verstrekken.

https://prosyn.org/8u8OuLsnl