Skip to main content
pakistani student Rana Sajid Hussain/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Lokale gemeenschappen kunnen een rol spelen in de ontwikkeling

ISLAMABAD In oktober 2018 berichtten Pakistaanse televisiekanalen over de manier waarop de lokale autoriteiten in Pishin, een district in de provincie Balochistan, een kleine dam aan het bouwen waren om het hoofd te kunnen bieden aan de frequente droogtes in het gebied. In plaats van het voorstel van de centrale regering te aanvaarden om de dam te bouwen voor een bedrag van PKR10 mln (€63.000), besloot de lokale gemeenschap er zelf een te bouwen voor slechts PKR 2,1 mln, met behulp van een door de Europese Unie gefinancierd ontwikkelingsprogramma voor het platteland.

Deze zelfvoorzienende aanpak van de ontwikkeling heeft elders in Pakistan ook vruchten afgeworpen. Het Hunza-district in het verre noorden van het land heeft een alfabetiseringspercentage van 95% – het hoogste in Pakistan – dankzij succesvolle, door de gemeenschap beheerde scholen, die talrijker zijn dan de regeringsscholen van lage kwaliteit. En naar het voorbeeld van het Orangi Pilot Project aan de rand van Karachi heeft de gemeenschap een rioleringssysteem gebouwd, met technische hulp van een NGO, en 70% van de totale kosten gefinancierd.

Dit zijn geen geïsoleerde voorbeelden. Gefrustreerd door de armzalige of niet-bestaande overheidsdiensten op staatsniveau, spelen lokale gemeenschappen in heel Pakistan een steeds grotere rol in ontwikkelingsprojecten. Dergelijke betrokkenheid van gemeenschappen kan, als zij op grote schaal wordt geïmiteerd, de last voor de staatsfinanciën verlichten en het land in staat stellen zich op een inclusievere en duurzamere manier te ontwikkelen.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/lFh51zs/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions