girls in school mena countries Mohammed Huwais/AFP/Getty Images

Hoe dichten we de seksekloof in het onderwijs in het Midden-Oosten?

FEZ – Wanneer het op seksegelijkheid aankomt lopen het Midden-Oosten en Noord-Afrika (de zogenaamde MENA-landen) achter op het grootste gedeelte van de rest van de wereld. Dit ondermijnt niet alleen de vooruitzichten van vrouwen en meisjes maar zelfs van hele landen. En op geen enkel ander vlak dan dat van het onderwijs is deze realiteit meer urgent.

Vandaag de dag lijdt het onderwijs van vrijwel iedereen in de MENA-landen hieronder, als gevolg van tientallen jaren van conflict, verdrijving van huis en haard, en economische malaise. In Zuid-Soedan bijvoorbeeld gaan ten minste 2,2, miljoen kinderen niet naar school; een van de hoogste cijfers wereldwijd volgens een nieuw rapport van het Global Initiative on Out-of-School Children. In grote delen van de regio – vooral landelijke, achtergestelde, en overbevolkte gebieden – ontvangen zelfs kinderen die wel naar school gaan geen kwalitatief onderwijs.

Maar het zijn meisjes die het zwaarst getroffen worden, omdat zij de meerderheid van de kinderen die niet naar school gaan vormen. Gegeven de vele sociale en economische voordelen die worden geassocieerd met meisjes die wel de middelbare school volgen – inclusief een snellere bbp-groei, minder armoede, minder kindhuwelijken, een lager vruchtbaarheidscijfer, en betere gezondheid voor kinderen – is de noodzaak om de seksekloof in het onderwijs aan te pakken overduidelijk.

https://prosyn.org/Qh9syXAnl