haykel18_MANDEL NGANAFP via Getty Images_mbs Mandel Ngan/AFP via Getty Images

Saudi-Arabias nye nasjonalisme

RIYADH – Saudi-Arabia gjennomgår en nasjonalistisk transformasjon. Landets nasjonaldag, 23. september, ble feiret av store folkemasser rundt om i landet – spesielt unge folk som utgjør et flertall av befolkningen. De viftet med flagg, danset og beundret militære flyoppvisninger. Denne bølgen av patriotisme, som blir fremmet av Saudi-Arabias de facto leder, kronprins Mohammed bin Salman (kjent som MBS), kan si oss noe om hvilke motiver som ligger bak de politiske og økonomiske reformene som har blitt iverksatt i landet de siste årene.

La oss først se på hva som skjer på den utenrikspolitiske fronten. Saudi-Arabia har gått med på å bedre forholdet til Iran, en avspenning som har blitt tilrettelagt av Kina. Saudi-Arabia har også gått i samtaler med Israel, med USA i en meglerrolle, for å normalisere de diplomatiske båndene mellom de to landene. Kongeriket har også blitt medlem av BRICS, gruppen av betydningsfulle fremvoksende økonomier. Og landet har startet arbeidet med å få slutt på krigen i Jemen.

Innenrikspolitisk ønsker myndighetene å gjennomføre et stort skifte som blant annet går ut på å sentralisere og konsolidere makten under kronprinsen (MBS). Myndighetene vil også undertrykke opposisjonelle, spesielt islamister som står for en alternativ politisk modell. Og regimet reviderer landets historie og skolepensum i tråd med dets historiefortelling. Samtidig har Saudi-Arabia investert massivt i internasjonal sport (spesielt golf og fotball) og iverksatt en oljepolitikk som er mer tilpasset landets langsiktige finanspolitiske behov.

https://prosyn.org/G2AHLtXnb