Construction workers ride in the bucket of a bulldozer STEFAN HEUNIS/AFP/Getty Images

Jak rozhojnit kapitálové navýšení Světové banky

PAŘÍŽ – Vlády zemí z celého světa se v dubnu dohodly na navýšení kapitálu pro Skupinu Světové banky (WBG) o 13 miliard dolarů, což je jasný signál, že multilateralismu zdaleka neodzvonilo. Dodatečné finance posílí schopnost WBC podporovat rozvojové projekty po celém světě. Zároveň však vyvolávají klíčové otázky, jak nové zdroje využít a jak do budoucna navyšovat veřejný kapitál.

Splnění Cílů trvale udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů do roku 2030 i vlastního cíle WBG zvýšit rozvojové finance „z miliard na biliony“ vyžaduje, aby bylo nejnovější kapitálové navýšení maximálně využito. To předpokládá vybudování nové architektury rozvojových financí, aby měl bezpočet aktérů operujících s omezenými zdroji dostatečné podněty k optimalizaci výkonu, podnikání společných akcí a snaze neduplikovat úsilí jiných aktérů.

Nový rámec donutí všechny akcionáře – včetně WBG, regionálních rozvojových bank, bilaterálních agentur, Evropské investiční banky (EIB) a dalších institucí – k opětovnému posouzení jejich role v širším systému. Z předchozích zkušeností víme, že posílením WBG by se využití veřejného a soukromého kapitálu v rozvojových financích mohlo rozmělnit. Abychom se tomuto výsledku vyhnuli, potřebujeme systém motivující různé strany k tomu, aby průhledným způsobem spolupracovaly.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/tC32VJS/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.