Construction workers ride in the bucket of a bulldozer STEFAN HEUNIS/AFP/Getty Images

Jak rozhojnit kapitálové navýšení Světové banky

PAŘÍŽ – Vlády zemí z celého světa se v dubnu dohodly na navýšení kapitálu pro Skupinu Světové banky (WBG) o 13 miliard dolarů, což je jasný signál, že multilateralismu zdaleka neodzvonilo. Dodatečné finance posílí schopnost WBC podporovat rozvojové projekty po celém světě. Zároveň však vyvolávají klíčové otázky, jak nové zdroje využít a jak do budoucna navyšovat veřejný kapitál.

Splnění Cílů trvale udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů do roku 2030 i vlastního cíle WBG zvýšit rozvojové finance „z miliard na biliony“ vyžaduje, aby bylo nejnovější kapitálové navýšení maximálně využito. To předpokládá vybudování nové architektury rozvojových financí, aby měl bezpočet aktérů operujících s omezenými zdroji dostatečné podněty k optimalizaci výkonu, podnikání společných akcí a snaze neduplikovat úsilí jiných aktérů.

Nový rámec donutí všechny akcionáře – včetně WBG, regionálních rozvojových bank, bilaterálních agentur, Evropské investiční banky (EIB) a dalších institucí – k opětovnému posouzení jejich role v širším systému. Z předchozích zkušeností víme, že posílením WBG by se využití veřejného a soukromého kapitálu v rozvojových financích mohlo rozmělnit. Abychom se tomuto výsledku vyhnuli, potřebujeme systém motivující různé strany k tomu, aby průhledným způsobem spolupracovaly.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/tC32VJScs