mohieldin23_SAM PANTHAKY_AFP_Getty Images SAM PANTHAKY/AFP/Getty Images

Waarom het versterken van landrechten ook de ontwikkeling versterkt

WASHINGTON, DC – Voor de meeste arme en kwetsbare mensen op de wereld zijn onaantastbare eigendomsrechten, inclusief pachtstelsels, een zelden toegankelijke luxe. Als dit niet verandert zullen de Sustainable Development Goals (SDG’s) onmogelijk te behalen zijn.

Een pachtstelsel bepaalt wie het land kan gebruiken, voor hoe lang, en onder welke omstandigheden. Pachtafspraken kunnen zowel op officiële wetten en beleid gebaseerd zijn als op informele gewoonten. Als deze afspraken vastliggen hebben de gebruikers van het land niet alleen een stimulus om optimale werkwijzen te implementeren voor het gebruik ervan (met aandacht voor bijvoorbeeld milieuaspecten), maar ook een om er zelf meer in te investeren.

Er is een internationale consensus ontstaan over het belang van onaantastbare landrechten voor de ontwikkelingsresultaten. In 2012 onderschreef het Comité voor Wereld Voedselveiligheid, onderdeel van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, de Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure als de mondiale norm op dit gebied.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/8u1kVSWnl