child poverty Daniel Berehulak/Getty Images

Jak mohou státy rychleji odbourávat chudobu?

KUALA LUMPUR a MANCHESTER – Dokáže svět vymýtit do roku 2030 chudobu, jak zní jeden s cílů vytyčených v Agendě OSN pro trvale udržitelný rozvoj? Valné shromáždění OSN nedávno tuto lhůtu potvrdilo, ale připustilo, že její dosažení bude vyžadovat „urychlení globálních kroků“ proti příčinám chudoby. V době, kdy mezinárodní společenství zkoumá nová řešení, mohou být poučné i zkušenosti z minulých let.

Potírání chudoby je už řadu desetiletí stěžejním prvkem rozvojové politiky. Během 15 let trvání rozvojových cílů tisíciletí (MDG), jež předcházely cílům trvale udržitelného rozvoje (SDG), se procento lidí žijících v chudobě – která je definována jako příjem menší než 1,90 dolaru denně – výrazně snížil, a to z téměř 27% v roce 2000, kdy MDG začaly, na přibližně 9% v roce 2017.

Na prvních pohled je i tempo snižování chudoby v prvních letech platnosti SDG působivé. Odhaduje se, že od ledna 2016 do června 2018 vybředlo z extrémní chudoby 83 milionů lidí. Pokud bychom však chtěli udržet trend vedoucí ke splnění cílové hodnoty v roce 2030, mělo během této doby uniknout chudobě přibližně 120 milionů osob. Navzdory vítanému pokroku tedy jeho tempo není plně uspokojivé.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/3Y5cs62/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.