0

Noční můry Izraele

PAŘÍŽ – „Je rozumné věřit v zázraky,“ prohlásil kdysi první premiér Izraele David Ben-Gurion. Zdá se, že dnešní Izraelci v zázraky nevěří. Místo toho jsou více než kdykoliv dříve posedlí nočními můrami, zejména pak vyhlídkou jaderného Íránu.

Prvořadou prioritou Izraele je zabránit režimu prodchnutému absolutní ideologií v získání „absolutní zbraně“. Je nutné podniknout vše, dokonce i jednostranný vojenský úder, aby se zamezilo nebo alespoň opozdilo nabytí takové zbraně Íránem. Toto izraelské přesvědčení o tom, co tato země považuje za existenční otázku, však stojí v přímém protikladu k fatalismu, který jinak ovládá přemýšlení Izraelců o sobě samých i o jejich vztazích s Palestinci.

Jak se tento fatalismus projevuje, odkud pramení a co lze učinit pro jeho překonání?

Tyto otázky jsou důležité, protože „fatalismus“ se stal významnou překážkou, kterou musí překonat každý, kdo má vážný zájem na nastolení míru v regionu. Tento fatalismus je totiž silnou kartou v rukou lidí, jako je izraelský premiér Benjamin Netanyahu, který má v úmyslu zachovat status quo . Většina Izraelců by pravděpodobně podpořila preventivní útok na Írán a spokojila se se zachováním statu quo ve vztazích s Palestinci.