malta journalist murder memorial TOLGA AKMEN/AFP/Getty Images

Hoe de mondialisering onze moeder heeft vermoord

LONDEN – Hetwereldwijde netwerk dat de transnationale georganiseerde misdaad en corruptie faciliteert is helaas een van de meest duurzamesuccesverhalen van de mondialisering. Het is daarom ook een van haar dodelijkste tekortkomingen. Terwijl deproducten en deopbrengsten van de misdaad zonder enig probleem over grenzen heen stromen, blijven de justitiële en politionele autoriteitengrotendeels gevangen binnen nationale grenzen, en worden zegestaag ondermijnd enoverweldigd. Intussen worden journalisten die dit alles proberen te documenteren geïntimideerd, opgesloten envermoord.

https://prosyn.org/VoFX8bonl