Union budget session displayed on billboard In Mumbai Anshuman Poyrekar/Hindustan Times via Getty Images

Indická cesta od klientelistického socialismu ke stigmatizovanému kapitalismu

NOVÉ DILLÍ – Je Indie blízko k obnovení svého kouzla? Díky dnešnímu synchronnímu globálnímu rozmachu zrychluje vývoz ze země, a tak ustupují jak negativní účinky demonetizace bankovek s vysokou hodnotou uskutečněné listopadu 2016, tak nové daně ze zboží a služeb (GST) uzákoněné loni v červenci. Jestliže se podaří krotit makroekonomické tlaky vysokých cen ropy a zvládat strmé korekce zvýšených cen aktiv, Indie má nakročeno získat zpět postavení nejrychleji rostoucí velké ekonomiky světa.

K oživení soukromých investic a udržení střednědobého růstu však budou klíčové pokračující vládní snahy. Konkrétně se tvůrci hospodářských politik musí vypořádat s vleklým problémem předlužených firem a podkapitalizovaných bank veřejného sektoru – takzvaným „dvojitým bilančním problémem“.

Nový zákon o úpadku, přijatý v prosinci 2016, za tímto účelem přiměl řadu společností s potížemi udělat si v rozvaze pořádek a další společnosti budou pravděpodobně letos následovat. Současně také vláda ohlásila velký rekapitalizační balíček (ve výši zhruba 1,2 % HDP) s cílem zajistit oporu bankám veřejného sektoru, aby dokázaly odepsat problematická aktiva.

https://prosyn.org/Fr6oYrics