Artistic image of paprika foregrounding a newspaper.

Africká obilnice

KIGALI – Během prvního Světového dne výživy v roce 1945 slavili lidé z celého světa vznik Organizace OSN pro výživu a zemědělství a zahájení první koordinované celosvětové akce v boji proti hladu. Letos, kdy slavíme 70. výročí Světového dne výživy, se země mobilizují za cíli trvale udržitelného rozvoje – z nichž jeden vyzývá k eliminaci hladu a podvýživy do roku 2030 spolu s vytvořením pružnějšího a trvale udržitelnějšího potravinového systému. Lze toho dosáhnout?

Světová populace rychle roste (do roku 2030 má dosáhnout odhadem 8,5 miliardy lidí), dopad klimatických změn je stále zjevnější a celková rozloha orné půdy se snižuje, a tak bude dosažení tohoto cíle bezesporu obrovským úkolem. Pro Afriku, která disponuje 60% světové orné půdy a klimatem podporujícím nesmírnou rozmanitost plodin, však tato snaha zároveň představuje pozoruhodnou příležitost, jak zajistit potravinovou bezpečnost pro Afričany (z nichž každý čtvrtý trpí podvýživou) a pozvednout vlastní hospodářství tím, že se kontinent stane významným exportérem potravin.

Ačkoliv mnoho afrických ekonomik zažívá v posledních letech rychlý růst, zemědělský sektor nadále stagnuje. Africkému zemědělství stále vévodí drobní farmáři, kteří nemají přístup k technologiím zvyšujícím produktivitu, zaměřují se převážně na úzký sortiment produktů a trpí slabým napojením na trhy, výrobní proces a širší ekonomiku. Nízká zemědělská produktivita nejen podkopává potravinovou bezpečnost – Afrika zůstává výrazným dovozcem potravin –, ale současně přispívá k přetrvávající chudobě venkova, přestože v mnoha afrických městech vzniká střední vrstva.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/KlUJBjD/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.