stiglitz277_TERADAT SANTIVIVUT_getty images_graph Teradat Santivivut/Getty Images

Hvordan forhindre en offentlig gjeldskrise

NEW YORK – Koronaviruset herjer i verden. Samtidig må mer enn 100 lav- og mellominntektsland betale til sammen 130 milliarder dollar. Dette er nedbetaling av gjeld, som må betjenes i år, rundt halvparten til private kreditorer. Store deler av økonomien ligger brakk, og statens skatteinntekter er i fritt fall. Mange land må derfor misligholde sine lån. Andre land vil samle sammen knappe ressurser for å betale sine kreditorer. Dermed må de kutte i sårt trengte offentlige midler, inkludert utgifter til helse. En tredje gruppe land vil oppta ytterligere lån og dermed utsette problemene. Dette kan virke som enkleste løsning, gitt den store strømmen av likviditet som kommer fra verdens sentralbanker.

https://prosyn.org/ExHPVlXnb