stiglitz277_TERADAT SANTIVIVUT_getty images_graph Teradat Santivivut/Getty Images

Hoe de dreigende staatsschuldencrisis voorkomen kan worden

NEW YORK – Terwijl de COVID-19-pandemie voortraast, zullen ruim honderd lage- en middeninkomenslanden dit jaar gezamenlijk nog altijd $130 mrd aan schuldenaflossingen moeten betalen – ongeveer de helft waarvan aan particuliere crediteuren. Nu veel economische activiteiten zijn opgeschort en de begrotingsinkomsten zich in een vrije val bevinden, zullen veel landen in gebreke blijven. Andere landen zullen hun schaarse middelen bijeen moeten schrapen om hun crediteuren te kunnen betalen, en vervolgens noodgedwongen moeten bezuinigen op broodnodige uitgaven aan de gezondheidszorg en sociale voorzieningen. Wéér andere landen zullen hun toevlucht moeten nemen tot extra leningen, waarmee ze louter uitstel van executie bewerkstelligen, hetgeen nu schijnbaar makkelijker is door de liquiditeitsstroom van de centrale banken in de hele wereld.s

https://prosyn.org/ExHPVlXnl