Greek parliament Marios Lolos/ZumaPress

Řecký neúspěch Evropy

BRUSEL – Způsoby vyprávění příběhů jsou důležité, zejména když se prolínají s hmotnými zájmy. Způsob, jímž si Řecko a jeho věřitelé koledují o pohromu, nám jasně ukazuje, jak protichůdná vyprávění mohou vést k prohře obou stran.

Fakta jsou nesporná. Když už se řecká vláda na začátku roku 2010 nedokázala sama financovat, obrátila se na své evropské partnery a Mezinárodní měnový fond pro finanční podporu. Ti ji poskytli: nejenže Řecku půjčily ostatní země eurozóny, ale MMF mu dal svou historicky největší půjčku. Později Řecko obdrželo ještě další podporu prostřednictvím záchranných fondů eurozóny. Výsledkem byla pomoc v hodnotě stamiliard eur.

Jak ale šel čas, Řecko a jeho věřitelé začali tato fakta vnímat odlišně. Jak se ekonomické poměry v Řecku zhoršovaly, jeho občané získali pocit, že účelem úvěrů ve skutečnosti nebylo jim pomoci, ale spíše sanovat německé a francouzské banky. Při tomto výkladu se Řekové dokázali vyhnout nutnosti přiznat si úlohu, kterou při uvržení jejich země do recese sehrály chyby v politických přístupech jejich vlády.

https://prosyn.org/VWiUBLpcs