Jak zajistit správné vládnutí

CAMBRIDGE – Ekonomové kdysi říkali vládám, ať napraví svou politiku. Dnes jim říkají, ať napraví své instituce. Jejich nová reformní agenda zahrnuje dlouhou řadu cílů včetně snížení korupce, zlepšení vlády zákona, zvýšení zodpovědnosti a efektivity veřejných institucí a posílení přístupu a hlasu občanů. Skutečná a trvalá změna je údajně možná pouze transformací „pravidel hry“ – způsobu fungování vlád a jejich vztahu k soukromému sektoru.

Dobré vládnutí je samozřejmě nezbytné v tom, že dává domácnostem větší přehled a investorům lepší záruky, že si za své úsilí mohou zajistit výnos. Důraz na styl vládnutí má další účinek také v tom, že pomáhá přesouvat ohnisko reformy směrem k veskrze žádoucím cílům. Tradiční doporučení, jako jsou volný obchod, konkurenční měnové kurzy a zdravá fiskální politika, jsou užitečné pouze do té míry, do jaké zajišťují jiné žádoucí cíle, například rychlejší hospodářský růst, nižší chudobu a větší spravedlnost.

Naproti tomu nesporná důležitost vlády zákona, průhlednosti, hlasu veřejnosti, zodpovědnosti nebo efektivní vlády je zcela zřejmá. Dokonce bychom mohli říct, že dobré vládnutí je samo o sobě rozvojem.

https://prosyn.org/DIYK69ncs