Het mondiale kapitaal zoekt nieuwe beleggingsmogelijkheden

PRINCETON – Zogenoemde “frontier market economies” zijn de jongste rage in beleggerskringen. Hoewel deze lageinkomenslanden – waaronder Bangladesh en Vietnam in Azië, Honduras en Bolivia in Latijns-Amerika, en Kenia en Ghana in Afrika – kleine, onontwikkelde financiële markten hebben, groeien ze snel en zullen ze naar verwachting de opkomende markten van de toekomst worden. De afgelopen vier jaar is de instroom van particulier kapitaal naar deze “frontier economies” bijna 50% hoger geweest (in verhouding tot het bbp) dan de instroom naar de opkomende economieën. Of dat moet worden toegejuicht of betreurd is een soort Rorschach-test geworden voor economische analisten en beleidsmakers.

We weten nu dat de belofte van het vrije verkeer van kapitaal niet is ingelost. In grote lijnen heeft de stijging van de kapitaalinstroom in de ontvangende landen eerder de consumptie dan de beleggingen aangejaagd, waardoor de economische volatiliteit is verscherpt en pijnlijke financiële crises frequenter zijn geworden. In plaats van disciplinerend te werken hebben de mondiale financiële markten de beschikbaarheid van kredieten vergroot, waardoor ze de begrotingsdiscipline van naar verkwisting neigende regeringen hebben ondermijnd en de balansen van de banken onverantwoord hebben opgerekt.

Het beste argument voor het vrije kapitaalverkeer blijft dat van Stanley Fischer, de vice-voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, van twintig jaar geleden, toen hij de nummer twee was van het Internationale Monetaire Fonds. Hoewel Fischer de gevaren onderkende van de vrije in- en uitstroom van kapitaal betoogde hij dat de oplossing geen kapitaalcontroles waren, maar het ten uitvoer leggen van de hervormingen die nodig zijn om de gevaren te verzachten.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/UHeOiQ5/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.