De klimaatveranderingsgids voor de verantwoordelijke belegger

NEW YORK – Over de hele wereld worstelen institutionele beleggers – waaronder pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, filantropische instellingen en universiteiten – met de vraag of ze uit olie-, gas- en kolenconcerns moeten stappen. De reden is uiteraard de klimaatverandering: tenzij de consumptie van fossiele brandstoffen scherp omlaag gaat – en rond 2070 volledig wordt afgezworen, ten gunste van schone energie zoals zonne-energie – zal de wereld onaanvaardbare risico's lopen ten gevolge van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde. Hoe moeten verantwoordelijke beleggers zich gedragen in het zicht van deze ongekende risico's?

Het afstoten van beleggingen in firma's die aan de klimaatverandering bijdragen is inderdaad één van de mogelijke antwoorden, om diverse redenen. Eén daarvan is eenvoudig eigenbelang: de fossielebrandstoffensector zal een slechte belegging zijn in een wereld die op beslissende wijze overstapt op duurzame energiebronnen. (Ook al zullen er uitzonderingen zijn: in de armste landen zal de ontwikkeling van fossiele brandstoffen zich voortzetten, om de terugdringing van de armoede te bevorderen, zelfs nadat het gebruik ervan in de rijke landen zal zijn geminimaliseerd.)

Bovendien zou het terugtrekken van beleggingen deze verandering helpen versnellen, door de industrie van beleggingskapitaal te beroven – of op z'n minst de kapitaalkosten te verhogen van firma's die zich bezighouden met de onverantwoordelijke exploratie en ontwikkeling van olie-, gas- en kolenvoorraden, ondanks de dringende noodzaak om de winning aan banden te leggen. Hoewel één enkele institutionele belegger geen gewicht in de schaal legt, doen honderden grote beleggers met biljoenen dollars aan bezittingen dat zeker wel.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/dFzLqX3/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.