singer192_Boris Zhitkov_Getty Images_euthanasia Boris Zhitkov/Getty Images

Proč rozšířit právo na smrt

MELBOURNE – Právo na asistované úmrtí se dál šíří. Španělský parlament schválil v březnu zákon, který má platit od června a umožňuje lékařům, aby asistovali dospělým pacientům při umírání, pokud tito pacienti trpí „závažným a neléčitelným“ onemocněním, které jim způsobuje „nesnesitelné utrpení“. Lékař může buďto předepsat smrtelnou dávku léku, který pacient užije sám – pro tento způsob existuje několik termínů, například lékařská pomoc v umírání, dobrovolné asistované umírání či asistovaná sebevražda –, případně podá pacientovi smrtící injekci, což se označuje jako dobrovolná eutanazie.

Rovněž portugalský parlament schválil v únoru legislativu umožňující smrtelně nemocným pacientům dobrovolnou eutanazii. Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa nechal zákon posoudit Ústavním soudem, který ho odmítl s odůvodněním, že není dostatečně přesný. Očekává se, že parlament schválí revidovanou verzi, jež by měla vstoupit v platnost ještě před koncem roku.

Jiné země zašly ještě dál. Kanada od roku 2016 umožňuje lékařskou pomoc při umírání – asistovanou sebevraždu i dobrovolnou eutanazii – u pacientů, jejichž přirozenou smrt lze „racionálně předpovědět“. Zákon vznikl v reakci na nález Kanadského nejvyššího soudu, podle něhož tehdy platné zákazy asistované sebevraždy a dobrovolné eutanazie porušovaly kanadskou Listinu práv a svobod.

https://prosyn.org/JBMll7Qcs