I serif dodržuje zákony

Už delsí dobu to vypadá, že Spojené státy jsou rozhodnuty ignorovat základní řídící instrument vztahů mezi zeměmi - mezinárodní smlouvy a instituce, jež na ně dohlížejí. Zrusena byla dohoda o protibalistických střelách s bývalým Sovětským svazem, kterou se zakazovala národní raketová obrana. Zamítnut byl protokol, jehož cílem měl být dohled nad dodržováním zákazu používání biologických zbraní. Za nepřijatelný pro Spojené státy byl označen tzv. kjótský protokol o klimatických změnách. Odmítnuta byla dohoda o zákazu jaderných zkousek - na jejímž projednávání měla americká strana významný podíl. A konečně projekt mezinárodního soudního dvora se stal terčem posměchu a předmětem prudkého odporu.

Když Rusko žádalo, aby dohodnutá omezení strategických jaderných hlavic byla vymezena písemným dokumentem zavazujícím Moskvu i Washington, Spojené státy couvly s tím, že dávají přednost vágnímu vyjádření obecného principu. Podle Bushovy administrativy jsou mezinárodní úmluvy dobré pro mensí mocnosti - ale pro jedinou světovou supervelmoc jsou nepřijatelným omezováním její svobody jednat.

Není to jen trvalá snaha Spojených států využívat svou jedinečnou moc způsoby obecně neskodícími mezinárodní stabilitě, jež by měla uklidnit obavu z tohoto trendu, ani druhý dobře známý jev, totiž sklon amerických vlád začít s nějakou ideologií, dříve než dospějí k pragmatismu. Nejsme zde svědky koperníkovské revize oběžných drah diplomacie. Neboť přestože by svět bez smluv a institucí jistě poskodil větsinu jiných států, poskodil by i mocnou Ameriku.

https://prosyn.org/a4VdTPXcs