Energie pro Evropu

Během kampaně před volbou prezidenta se ve Francii evropské záležitosti zmiňují nebo se o nich šušká, ale téměř nikdy se nedebatují. Francie si hledí hlavně svých vlastních problémů, obzvlášť údajného špatného fungování její politické třídy a zdánlivé lenosti francouzské veřejnosti, jíž se klade za vinu slabý hospodářský růst, zejména ve srovnání se Spojenými státy. Francie debatu o Evropské unii potřebuje, ale jedině za předpokladu, že se nezvrhne – jak je v Evropě běžné – v sebemrskačství.

Zárodek takové debaty ovšem existuje a vyznívá úplně jinak než debata, která před dvěma lety ve Francii opanovala kampaň před zkrachovalým ústavním referendem. Provoz evropských institucí – Evropské centrální banky, Evropské komise a Paktu stability – čelí ostré kritice, avšak nikoliv ve jménu stesku po národní suverenitě. Evropa není odmítána; kritika zaznívá spíše v duchu zlepšení evropských institucí pro společné blaho.

Oba hlavní kandidáti na francouzský prezidentský úřad, Ségolène Royalová a Nicholas Sarkozy, vyzvali k vytvoření ekonomické vlády pro eurozónu. Samozřejmě, taková „vláda“ už existuje v podobě Evropské centrální banky. Je však zapotřebí institucionálního rámce, který by nastolil větší politickou zodpovědnost ohledně primárních ekonomických cílů, o jejichž splnění by Evropa měla usilovat – totiž plné zaměstnanosti a růstu – a které by přinejmenším zčásti odstranily demokratický deficit plynoucí z toho, že měnovou politiku od států eurozóny převzala ECB.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/ZrfZNxx/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.