Aids ribbon at the White House Mark Wilson/Getty Images

Konec AIDS

NEW YORK – Pandemie AIDS si v letech 1981 až 2016 vyžádala zhruba 36 milionů životů a srovnatelný počet lidí z celého světa žije v současné době s virem HIV. Loni zemřelo na AIDS přibližně 1,2 milionu osob a dalších 1,8 milionu se nakazilo. Tyto statistiky jsou zarážející, avšak nejpřekvapivější zpráva zní tak, že cíl v podobě „generace bez AIDS“ je reálně na dosah. Administrativa nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa by měla hned v prvních dnech svého působení schválit potřebné politické kroky.

Klíčovým důvodem, proč lze s epidemií skoncovat, je vědecký nález z roku 2011, který ukázal, že HIV pozitivní osoby podstupující antiretrovirální léčbu (ARV) potlačují virus HIV ve svém krevním řečišti natolik dramaticky, až se jeví jako velmi nepravděpodobné, že by mohly přenést virus na ostatní prostřednictvím sexu nebo používání společných jehel. Toto zjištění potvrdilo koncept „léčby jako prevence“. Bude-li antiretrovirální léčbu podstupovat dostatečně vysoké procento HIV pozitivních jednotlivců, pak lze nejen zachránit život jim samotným, ale i zastavit přenos viru samotného, a tím ukončit epidemii.

Specialisté na AIDS na tuto představu navázali a formulovali dvě stěžejní ideje: program „90-90-90“ a „kaskádu péče o pacienty s AIDS“. Program 90-90-90 si klade za cíl zajistit do roku 2020, aby 90% osob nakažených HIV o své nákaze vědělo (první „devadesátka“), dále aby 90% z těch, kdo o své nákaze vědí, podstupovalo ARV léčbu (druhá „devadesátka“) a aby 90% pacientů podstupujících ARV léčbu úspěšně potlačilo virus HIV ve svém krevním řečišti. Idea kaskády pak říká, že podaří-li se dosáhnout všech tří „devadesátkových“ cílů, pak se podíl všech osob nakažených HIV, u nichž se projeví potlačení viru, bude rovnat 90% z 90% z 90%, což je 72%.

https://prosyn.org/GLBhSkCcs