0

Doping, sport a mravnost

Až se letos v létě olympijské hry vrátí do Řecka, výsledkům dopingové laboratoře se možná dostane tolik pozornosti jako dění na olympijském stadionu. Historie dopingu a dopingových kontrol na olympiádách je nevábná - jde o propletenec nekvalifikovaně sestavených pravidel, podvádění otevřeně sponzorovaného státy a vlažných a nahodilých pokusů o prosazování spravedlnosti.

Naději na vznik účinné dopingové kontroly nedávno oživil nový model, který vyňal testování a vymáhání pravidel z přímých pravomocí Mezinárodního olympijského výboru a národních vládních orgánů a přesunul je na Světovou antidopingovou agenturu a obdobné organizace na národní úrovni. Antidopingová agentura USA například sehrála zásadní úlohu při odhalení nového syntetického steroidu známého jako THG, který má spojitost s kalifornskou firmou zaměřující se na olympijské a jiné profesionální sportovce.

Nově probuzená naděje však přijde nazmar, nezareagujeme-li účinně na mravní rozměr problému. Sebevětší množství zákazů nepostačí, nevysvětlíme-li jasně, proč přesně je používání dopingových prostředků ve sportu špatné.

Existují tři pádné důvody pro zákaz těchto přípravků: je potřeba ujistit všechny sportovce, že soutěž je férová, zachovat bezúhonnost sportovce a ochránit to, co tvoří smysl a hodnotu sportu.

Mladí účastníci olympiády zasvěcují své životy sportu kvůli možnosti změřit své síly s nejtalentovanějšími a nejobětavějšími sportovci světa. Rozdíl mezi zlatým medailistou a méně úspěšným soupeřem se může měřit ve zlomcích vteřin či centimetrů. Celý rozdíl může spočívat v maličké výhodě. Co když výhoda pochází z použití dopingové látky?

Pro sportovce, kteří chtějí soutěžit poctivě, je hrozba, že mohou být poraženi soupeřem, který sice není rychlejší, silnější ani pilnější, ale bere jakýsi přípravek, aby získal výhodu, hluboce osobní. Je-li doping zakázaný, a přesto jej někteří sportovci využívají, šance na výhru rostou ve prospěch podvodníka. Jestliže doping na olympijských hrách zakazujeme, máme vůči sportovcům povinnost odstrašovat, odhalovat a trestat ty, kdo jednají nečestně.

Poctivost se jeví jako staromódní pojem, ale je podstatou toho, kdo jsme a jak žijeme. Doping postihuje osobní bezúhonnost sportovce dvěma způsoby. Zaprvé, jsou-li dopingové prostředky zakázány, odhodlání zákaz dodržet je zkouškou sportovcova charakteru. Bezúhonný člověk nejedná nečestně. Bezúhonný člověk se nesnaží vyniknout nad své soupeře způsobem, který mu zajišťuje nedovolenou výhodu.

Zadruhé, poctivost v sobě zahrnuje celistvost, nezlomenost, morální čistotu a nezkorumpovanost. Když sportovec zvítězí s pomocí dopingového prostředku, jaké dopady to má na jeho vlastní chápání toho, co se stalo? Jsem nejlepší na světě? Nebo mé údajné vítězství beznadějně poskvrnil vliv dopingu? Význam vítězství dosaženého s dopingem je nejednoznačný a prchavý i pro samotného sportovce. Jde o důsledek zkorumpovanosti a rozvrácenosti, pravého opaku autentického vítězství.

Na čem autenticita vítězství závisí? Co dává sportu jeho smysl a hodnotu? Předpokládáme, že vítězný sportovec v sobě spojuje mimořádný přirozený talent se vzorovým úsilím, tréninkovým nasazením a technikou. Jedná se o různé podoby lidské znamenitosti. S některými se narodíme - nebo ne. Byť jsem košíkovou hrával s láskou, nikdy se mi nepoštěstilo přerůst přes 190 cm. Přesná střelba z dálky a ochota jít do tvrdých soubojů nikdy mou výšku a nevalný výskok nedokázaly vynahradit.

Veškeré vrozené schopnosti, jimiž jsme nadáni, je třeba zdokonalovat. Toho dosahujeme - anebo nedosahujeme - prostřednictvím ctností, jako je síla ducha nepolevující při houževnatém tréninku, fyzická statečnost překonávající bolest či chytrost, jíž vyzrajeme na své soupeře, a dalších faktorů, například vhodného trenérského vedení, dobře zvoleného vybavení a zdravé výživy.

Přirozeného nadání bychom si měli vážit právě pro to, čím je: občas ohromným štěstím biologické loterie. Náš mravní obdiv oprávněně vzbuzuje odvaha, pevnost, soutěžní důvtip a další ctnosti. Ostatní faktory - vybavení, trenérské vedení a strava - k úspěchu sportovce přispívají, ale tentýž úžas a úctu nevyvolávají. Sledujeme-li sprintera vytvářejícího nový olympijský rekord v běhu na sto metrů, náš obdiv nevzbuzuje obuv, již sportovec používá, rady, které dostal od trenéra, ani energetická tyčinka, již zkonzumoval před závodem.

Všechny tyto prvky k rekordu přispívají, stejně jako ke vzniku nezapomenutelných fotografií amerického západu Ansela Adama napomohl dobrý fotoaparát a ke vzniku Michelangelovy sochy Davida dobrý mramor a ostrá dláta. O co nám ovšem jde v prvé řadě, co dává úspěchu jeho smysl a hodnotu, je nevšední jednota pozoruhodného přirozeného talentu a mimořádného odhodlání.

Doping skrývá přirozené schopnosti a nahrazuje odhodlání a cílevědomost, jež obdivujeme. Doping ničí hodnotu sportu, neboť dělá vítěze z poražených a poctivým a lepším sportovcům upírá vítězství, která by jim měla patřit.

Vymítit doping ze sportu nebude snadné a úspěch není jistý. Jestliže nám ovšem dostatečně záleží na fair play, bezúhonnosti a smyslu a hodnotě sportu, úsilí stojí za to.