UIG via Getty Images Andia/UIG via Getty Images

Dvojí hrozba pro liberální demokracii

CAMBRIDGE – Nemilosrdně se dnes tepe krize liberální demokracie. Působení Donalda Trumpa v úloze amerického prezidenta, odhlasování brexitu ve Spojeném království a volební vzestup dalších populistů v Evropě zdůrazňují hrozbu „neliberální demokracie“ – jistého druhu autoritářské politiky, již charakterizují všeobecné volby, ale malá úcta k vládě práva či právům menšin.

Méně analytiků si ale všímá, že neliberální demokracie – neboli populismus – není jedinou politickou hrozbou. Liberální demokracii podrývá také tendence zdůrazňovat „liberálnost“ na úkor „demokracie“. V tomto druhu politiky jsou vládci izolováni od demokratické zodpovědnosti řadou mantinelů, které zužují škálu politických přístupů, jež mohou uskutečňovat. Tyto přístupy nastavují úřední orgány, autonomní regulátoři a nezávislé soudy nebo si je zvenčí vynucují pravidla globální ekonomiky.

Politolog Yascha Mounk ve své nové a důležité knize The People vs. Democracy nazývá tento typ režimu – v trefné symetrii k neliberální demokracii – „nedemokratickým liberalismem“. Poznamenává, že naše politické režimy dávno přestaly fungovat jako liberální demokracie a vypadají čím dál víc jako nedemokratický liberalismus.

https://prosyn.org/YYVZ8oHcs