fischer178_Sawayasu TsujiGetty Images_people street masks Sawayasu Tsuji/Getty Images

We zullen er samen de schouders onder moeten zetten

BERLIJN – Mensen zijn gewoontedieren. We hebben de neiging ons een toekomst voor te stellen die veel gelijkenis vertoont met het verleden, en dus houden we vast aan vertrouwde instrumenten, benaderingen en perspectieven, zelfs als de wereld verandert. Maar op dit moment van ingrijpende sociale, politieke en economische transformaties moeten we oppassen dat onze gewoonten ons niet op een dwaalspoor brengen.

Historisch gezien hebben grote veranderingen – zoals die na de ineenstorting van de Sovjet-Unie en het Warschaupact begin jaren negentig – samenlevingen niet collectief wijzer of zelfs maar sceptischer gemaakt. Integendeel, over het algemeen wordt verwacht dat het leven van alledag grotendeels hetzelfde zal blijven – of althans weer ʻnormaalʼ zal worden.

Deze tendens is duidelijk naar voren gekomen tijdens de COVID-19-crisis, die vaak wordt beschouwd als een tijdelijke, zij het dramatische, ontwrichting. In feite is de pandemie echter een waterscheiding – en het is niet het enige keerpunt waarmee we vandaag de dag worden geconfronteerd: de digitale revolutie en de noodzaak van een snel afscheid van fossiele brandstoffen zijn al even ingrijpend.

https://prosyn.org/x6E9STfnl