vuves15_Alastair Grant - PoolGetty Images_modi cop26 Alastair Grant - PoolGetty Images

Byl COP26 laciným řečněním?

BARCELONA – „Bla, bla, bla.“ Právě tak mladá klimatická aktivistka Greta Thunbergovácharakterizovala letošní klimatický summit v Glasgow (COP26) – ještě než začal. Měla v jistém ohledu pravdu. Kdykoli mezinárodním dohodám schází účinné mechanismy k ověřování a vymáhání závazků, slova téměř nic nestojí. Shromáždění jako COP26 obvykle postrádají věrohodnost, i když se prezentují jako „poslední šance“ odvrátit konec světa, jak jej známe. Přesto takové schůzky pomáhají upevňovat povědomí o problému a možných řešeních – a to je lepší než popíračství dřívějších let.

Pravda, finální dohoda, jíž bylo na COP26 dosaženo, se zdá slabá, poněvadž cíl zachování globálního oteplení pod 1,5º Celsia teď sotva přežívá. Místo aby se „nepolevující uhelná energetika“ postupně ukončovala, bude se „postupně utlumovat“, vlivem zásadní změny provedené na naléhání Indie (a za podlehnutí Číny). „Neefektivní subvence do fosilních paliv“ se sice „postupně ukončí“, leč plyne z toho, že nadále zůstanou přípustné „efektivní“ subvence do fosilních paliv.

Připomeňme si ale, že řečnit vyjde lacino. Vzhledem k silné závislosti Indie na uhlí je možná lepší, že si cíl čistých nulových emisí stanovila na rok 2070, než aby vyhlásila závazek do poloviny století, který by neměla v úmyslu dodržet.

https://prosyn.org/JQLoSpgcs