songwe7_Tony KARUMBA  AFP) (Photo by TONY KARUMBAAFP via Getty Images_climate Photo by TONY KARUMBA/AFP via Getty Images

De wereldwijde klimaatfinancieringsuitdaging

LONDEN – Na de conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering (COP27) in Egypte is het stof nu neergedaald, maar er zijn nog veel onbeantwoorde vragen over de financiering van emissiereducties en aanpassing. De wereld zal gevaarlijke niveaus van klimaatverandering niet kunnen voorkomen zonder een aanzienlijke toename van de investeringen in de ontwikkelingslanden. Als deze landen afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen en vuile technologieën, zullen zij de komende decennia de grootste bron van emissiegroei zijn.

Gelukkig kunnen dergelijke investeringen niet alleen de uitstoot verminderen en veerkracht opbouwen, maar ook een nieuwe vorm van groei en ontwikkeling bevorderen die veel aantrekkelijker is dan de vuile en destructieve paden uit het verleden. Het is daarom in het belang van de ontwikkelde landen om deze landen te helpen de transitie naar duurzame, inclusieve en veerkrachtige economieën te versnellen.

In opdracht van het Egyptische COP27-voorzitterschap en het Britse COP26-voorzitterschap hebben wij een onafhankelijke analyse gemaakt van de financiering die de ontwikkelingslanden (met uitzondering van China) tegen 2030 nodig zullen hebben om de doelstellingen van het klimaatverdrag van Parijs te verwezenlijken. In ons verslag, dat in de eerste week van COP27 is gepubliceerd, wordt geconcludeerd dat de jaarlijkse investeringen van deze landen in klimaatmaatregelen onmiddellijk moeten toenemen, van ongeveer vijfhonderd miljard dollar in 2019 tot één biljoen dollar in 2025 en 2,4 biljoen dollar in 2030. Die investeringen zullen niet alleen het verdrag van Parijs waarmaken, maar ook deze nieuwe vorm van groei bevorderen en de verwezenlijking van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling dichterbij brengen.

https://prosyn.org/BY5xYeRnl