berkley13_Tafadzwa UfumeliGetty Images_covax vaccines Tafadzwa Ufumeli/Getty Images

De klimaatcrisis is ook een gezondheidscrisis

GENÈVE – In het jongste Lancet Countdown-rapport, waarin de gevolgen van de klimaatverandering voor de gezondheid in kaart worden gebracht, wordt gewezen op de noodzaak om ons op toekomstige calamiteiten voor te bereiden. Ook nu COVID-19 zich blijft verspreiden, blijkt uit een recente studie dat de kans op een nieuwe pandemie elk jaar met twee procent toeneemt. In de komende decennia kan de wisselwerking tussen de klimaatcrisis en de volksgezondheid een perfecte storm van wereldwijde verwoestingen en ontwrichtingen veroorzaken.

Het goede nieuws is dat we een nieuwe COVID-19-achtige catastrofe kunnen voorkomen als we onmiddellijk maatregelen nemen om onze gezondheidsstelsels te veranderen. Net als bij de huidige pandemie zijn de obstakels voor het beperken van de klimaatverandering niet alleen wetenschappelijk of technologisch van aard, maar ook geworteld in geopolitiek en marktwerking. Eigenbelang kan de volksgezondheid ondermijnen, vooral als het gaat om gelijke toegang tot middelen. Toch is de internationale gemeenschap samengekomen om innovatieve mechanismen in te voeren, zoals de COVID-19-faciliteit voor wereldwijde toegang tot vaccins (COVAX), die bedoeld was om de financiële belemmeringen weg te nemen die landen met lagere inkomens verhinderden om vaccins te verkrijgen.

Wij moeten soortgelijke mechanismen opzetten om de wereldwijde gevolgen van de klimaatverandering voor de volksgezondheid aan te pakken. Hoewel we veel van de mogelijke oplossingen al kennen, is het voor hun effectiviteit nodig dat we ze invoeren vóórdat de ramp toeslaat. Dit is niet alleen een morele plicht; het is ook een slimme economische keuze die waarschijnlijk de totale kosten van uitbraken en andere klimaatgerelateerde rampen zou verminderen.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/QkkBI8Wnl