11

Groei in de Nieuwe Klimaat-economie

MILAAN – Maatregelen om de uitstoot van koolstofdioxide terug te dringen en de klimaatverandering tegen te gaan zijn lang beschouwd als fundamenteel in strijd met de economische groei. De kwetsbaarheid van het wereldwijde economische herstel wordt vaak aangevoerd ter rechtvaardiging van het uitstellen van dergelijke maatregelen. Maar in een recent rapport, “The New Climate Economy: Better Growth, Better Climate” (“De Nieuwe Klimaat-economie: Betere groei, beter klimaat”) van de Mondiale Commissie voor de Economie en het Klimaat, wordt deze redenering van de hand gewezen. Het rapport komt tot de slotsom dat pogingen om de klimaatverandering te bestrijden de economische groei kunnen bevorderen in plaats van belemmeren, en dat ook nog eens betrekkelijk snel.

Iedereen die de economische prestaties sinds het begin van de financiële crisis in 2008 heeft bestudeerd, begrijpt dat balansschade – zoals buitensporige schulden en niet gedekte verplichtingen die geen schulden zijn – vertraging, plotselinge stopzetting of zelfs het teruglopen van de groei kan veroorzaken. En degenen die bekend zijn met de groei in de ontwikkelingslanden weten dat onderinvesteringen in menselijk kapitaal, infrastructuur en de kennis- en technologiebasis van de economie uiteindelijk leiden tot balansen die een aanhoudende groei niet kunnen ondersteunen.

De gevolgen van de klimaatverandering zijn niet heel anders dan deze onhoudbare of gebrekkige groeipatronen. Ook zij creëren in wezen een balansprobleem met betrekking tot de voorraad CO2 in de atmosfeer.

Als de huidige trend doorzet is de wereld nog slechts drie tot vier decennia (of minder) verwijderd van het moment waarop de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer een niveau bereikt dat klimaatpatronen ontwricht, met catastrofale gevolgen voor het milieu, en voor economische en sociale systemen. Toestaan dat het “natuurlijke kapitaal” – de hulpbronnen en ecosystemen die ten grondslag liggen aan deze systemen – uitgeput raakt is in feite een nieuwe vorm van destructieve onderinvestering.