Nový ekonomický model Číny

Úspěšnost Číny se od začátku její přeměny v tržní hospodářství zakládá na adaptabilních strategiích a politikách: jakmile se jeden okruh potíží vyřeší, vyvstávají nové problémy, pro něž je třeba vypracovat nové politiky a strategie. Tento proces zahrnuje společenskou inovaci . Čína pochopila, že nemůže prostě přesadit hospodářské instituce, které se osvědčily v jiných zemích; co jinde uspělo, musí se přinejmenším adaptovat podle jedinečných potíží, jimž Čína čelí.

Dnes Čína diskutuje o „novém ekonomickém modelu“. Samozřejmě, starý ekonomický model jednoznačně uspěl, neboť už 30 let zajišťuje 10% roční růst a stovky milionů Číňanů pozvedl z bídy. Změny jsou patrné nejen ve statistikách, ale ještě víc na tvářích lidí, jež v celé zemi potkáte.

Nedávno jsem navštívil odlehlou vesnici Tung v horách Kuej-čou, jedné z nejchudších čínských provincií, na míle daleko od nejbližší zpevněné silnice; přesto měla elektřinu a s elektřinou sem přišla nejen televize, ale i internet. Přestože část rostoucích příjmů pocházela z poukázek od rodinných příslušníků, již odešli do pobřežních měst, zemědělcům se také dařilo lépe, s novými plodinami a kvalitnějším osivem: vláda jim na úvěr prodávala vysoce jakostní osiva s garantovanou klíčivostí.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/GHtei90/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.