mazzucato26 Bettman apollo saturn v Getty/Bettman 

Bygg opp staten igjen

LONDON – COVID-19-vaksiner ble utviklet på under et år. Det er åpenbart en stor bragd. Men vaksinasjonsprogrammet har vært langt fra perfekt. I USA nådde man produksjonsmålene til Operation Warp Speed, men klarte ikke å koordinere de første forsendelsene av vaksiner. Det manglet en klar prioriteringsrekkefølge, og myndighetene gikk heller ikke langt nok i å håndtere befolkningsmessige skjevheter (knyttet til etnisitet) ved fordelingen av vaksiner.

Utviklingen av sikre og effektive vaksiner og utformingen av et rettferdig vaksinasjonsprogram er åpenbart to forskjellige ting. USAs oppdragsorienterte innovasjonsbyråer, spesielt DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) og BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority), spilte en avgjørende rolle i utviklingen av de banebrytende mRNA-vaksinene. Men er det teknologiske oppdraget til Warp Speed koblet sammen med helseoppdraget — å sørge for en «folkevaksine»?

Biden-administrasjonen må skille mellom disse to tingene når man nå skal «build back better» og på ny styrke finansieringen av forskning og teknologi etter fire år med forakt for forskere og tilsidesetting av vitenskap under Donald Trump. Vaksinasjonsprogrammet i USA — og i enda større grad i Europa — viser at det ikke er tilstrekkelig med ambisiøse mål. Man må også ha en plan for hvordan offentlig og privat sektor skal samarbeide.

https://prosyn.org/loijuOhnb