0

Útok na OAS

MEXICO CITY – Posledních několik týdnů bylo pro Latinskou Ameriku nešťastných. Kromě mohutných zemětřesení, která zasáhla Haiti a Chile, otřásla regionem také smrt hladovkáře na Kubě a sílící oklešťování lidských práv a opozice ve Venezuele.

A co je ještě horší, region byl také svědkem zdánlivě hloupého, ale ve skutečnosti nebezpečného pokusu států organizace ALBA – Kuby, Venezuely, Nikaragui, Ekvádoru, Bolívie a Paraguaye – založit s tichým souhlasem Mexika, Brazílie a Argentiny regionální organizaci, jejímiž členy by nebyly Spojené státy a Kanada. Panuje naděje, že toto nové uskupení nakonec vytlačí Organizaci amerických států (OAS).

OAS bude muset 24. března rozhodnout, zda generálním tajemníkem opět zvolí chilského diplomata a politika Josého Miguela Insulzu. Měla by to udělat, protože Insulza je pravděpodobně jedinou osobností, která se dokáže poučit z chyb, jichž se OAS v uplynulých pěti letech dopustila, napravit je, a zachránit tak tuto organizaci před zapomněním.

Útoky na svobodu tisku, vládu zákona a volební procesy ve Venezuele – jak je zdokumentovaly organizace Amnesty International, Human Rights Watch a nejnověji ve své odsuzující třísetstránkové zprávě i Meziamerická komise pro lidská práva – se setrvale zhoršují. OAS se může v otázkách domácích voleb, politiky nebo lidských práv angažovat pouze v případě, že k tomu získá mandát od většiny svých členů, a země jako Mexiko a Brazílie se obávají jít s Venezuelou na kordy. Přesto je Hugo Chávez nervózní právem.