rodrik193_Koji WatanabeGetty Images_appropriate technology Koji WatanabeGetty Images

Ny debatt om hensiktsmessig teknologi

CAMBRIDGE – I 1973 ga den britiske økonomen E.F. Schumacher ut en bok med den fengende tittelen Small Is Beautiful der han tok til orde for at fattige land bør anvende teknologi som er mindre kapitalintensiv og tilpasset mennesker og lokale forhold. Boken utløste en heftig debatt blant økonomer på 70- og 80-tallet om «hensiktsmessig teknologi».

Det er utvilsomt en fordel for utviklingsland å kunne ta i bruk ny teknologi fra de rike landene. Men teknologi utviklet i avanserte økonomier, der det er rikelig med kapital og kompetanse, kan også være en blandet fornøyelse. International Economic Association (IEA) avholdt nylig en paneldebatt med fremstående økonomer — en debatt som kan tyde på at det er enda større grunn til bekymring i dag om hvor hensiktsmessig det er å bruke importert teknologi.

Frances Stewart, som er økonom ved University of Oxford, spilte en sentral rolle i den tidligere debatten om «hensiktsmessig teknologi». Under IEAs paneldebatt påpekte han at det kan virke som om de østasiatiske landenes økonomiske suksess, basert på eksport-orientert industrialisering, viser at det var lite grunn til bekymring for at produksjonsindustrien ikke ville være i stand til å skape nok jobber og forbedre levestandarden i fattigere land. Sør-Korea, Taiwan og etter hvert Kina staket alle ut en kurs som førte landene ut av fattigdom og som gjorde at de oppnådde historisk høy vekst — bl.a. ved at arbeidskraften på landsbygda flyttet over i mer produktiv moderne industri.

https://prosyn.org/jq2Yknmnb