0

Aliance civilizací?

MADRID – V Madridu se nedávno sešlo první mezinárodní fórum Aliance civilizací, ustavené jako protijed k myšlence, že svět je odsouzen ke „střetu civilizací“, a odhalilo, že na myšlence Roberta Kagana, že Američané jsou z Marsu a Evropané z Venuše, je víc než jen zrnko pravdy. Spojené státy se už od 11. září 2001 věnují křížové výpravě proti silám zla v muslimském světě. Naproti tomu teroristický útok na Španělsko z 11. března 2004, při němž zahynulo 200 lidí, vyvolal „protikřižácké“ tažení, jehož záměrem je odzbrojit extremismus budováním mostů porozumění a usmíření s islámem.

Podporována společně Španělskem a Tureckem, iniciativa Aliance civilizací není prosta politických kalkulací. Španělům pomáhá ospravedlnit jejich náhlé stažení z Iráku v roce 2004; pro Turky se jedná o další prostředek v jejich úsilí vstoupit coby nezbytný most mezi islámem a Západem do Evropské unie.

Cílem Aliance civilizací, nesevřeného a poněkud rozpačitého projektu, je zhojit rány vzešlé z konfliktu mezi islámem a Západem prostřednictvím vzdělávání, životaschopných integračních politik a poučenějšího dialogu s médii. Trpí ovšem naprostým skepticismem hlavních světových aktérů, neboť USA, Rusko a v této věci ani EU neprojevily žádné nadšení.

Ať jakkoli vágní, myšlenka aliance civilizací rozhodně nemůže natropit více škody než válka proti islámskému extremismu. Ostatně vojenské řešení neodstraní žádný z problémů muslimského světa a jeho střetů se Západem. Aliance navíc není zcela nesmyslným návrhem, jestliže cíl spočívá v tom, aby se Západ odklonil od politiky nadutosti a zřídil oblast upřímné spolupráce s muslimským světem v ekonomice, kultuře a vědě.