Americké šílení

BOSTON – Relativní globální úpadek Spojených států se stal v posledních letech častým tématem diskusí. Stoupenci teze o post-americké éře poukazují na finanční krizi z roku 2008, na vleklou recesi, která po ní následovala, a na setrvalý vzestup Číny. Většinu z nich tvoří experti na mezinárodní vztahy, kteří pohlížejí na geopolitiku prizmatem hospodářské konkurenceschopnosti a globální řád chápou jako houpačku, v níž vzestup jednoho hráče nutně znamená pokles druhého.

Výlučná soustředěnost na ekonomické ukazatele však brání úvahám o geopolitických důsledcích jednoho domácího amerického trendu, o němž se rovněž často diskutuje, avšak za účasti jiného okruhu expertů: setrvale rostoucí míry vážných duševních onemocnění ve Spojených státech (přičemž tato míra je už dlouho velmi vysoká).

Výrok, že rozšíření vážných duševních nemocí dosáhlo „epidemických“ rozměrů, je slyšet tak často, že stejně jako kterákoliv jiná všední věc ztratil schopnost šokovat. Mezinárodně-politické důsledky stavů diagnostikovaných jako maniodepresivní psychózy (včetně těžké unipolární deprese) a schizofrenie však ani nemohou být závažnější.

https://prosyn.org/mts6Sr2cs