Může Navalnyj zachránit Rusko?

MOSKVA – V úvaze o možnosti (či spíše nemožnosti), že Rusko jednou projde transformací ve stylu Západu, diplomat a protiosvícenský filozof Joseph de Maistre roku 1811 napsal: „Každý národ má vládu, jakou si zaslouží.“ Čtrnáct let nato se zdálo, že děkabristické povstání – hnutí básníků a armádních důstojníků usilující o svržení cara Mikuláše I. a zřízení konstituční monarchie – de Maistrovo tvrzení vyvrací. Vzpoura byla ovšem potlačena a děkabristé popraveni nebo nuceni prchnout do vyhnanství. Jeden odsouzený důstojník proslule prohlásil: „Všechny nás pověsit nemůžete.“

Brutální ruské dvacáté století se svou totalitou a gulagy tohoto důstojníka – a de Maistra – téměř usvědčilo z omylu. Nikdo si nemůže „zasloužit,“ aby se mu vládlo tak obludně. Za Stalinovy vlády zahynulo podle odhadů 20 milionů Rusů a ostatní ochromil teror.

Jedenadvacáté století je k Rusům vlídnější, alespoň prozatím. Avšak třebaže teror a hladomor Rusko nezažívá, za neblahé vlády Vladimíra Putina, vstupující právě do svého 14. roku, ožily mnohé represivní taktiky minulosti.

https://prosyn.org/KeOjlgscs