Scientist Kafayat Falana PIUS UTOMI EKPEI/AFP/Getty Images

Rovnost pohlaví pro africké vědce

KIGALI – Dívka v Etiopii by mohla vyrůst v inženýrku, která navrhne metodu na zlepšení výnosů ze zemědělství, jedině pokud by měla správného mentora. Mladá žena v Malawi má nápady na novou léčbu rakoviny, ale nikdy je neuplatní, pokud ji vyloučí ze školy. A dívka ze Rwandy má všechny dovednosti pro vytvoření matematického modelu ke zmírnění následků sucha; potřebuje pouze výzkumný grant, který jí pomůže zaplatit vysokou školu.

The Year Ahead 2018

The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

Order now

Globální nerovnováha pohlaví je ve vědě, technologii, inženýrství a matematice – v takzvaných STEM disciplínách. V Africe však tato nerovnováha ohrožuje více než jen budoucnost jednotlivců. Připravuje také kontinent o talent a příspěvek potřebný k rozvoji a pokroku. Zpráva Africké rozvojové banky z roku 2011 říká, že “dostat ženy do vědy a technologie nakonec slibuje obohatit společnost jako celek.”

Dosažení rovnosti pohlaví ve STEM je možné a mnoho afrických vědců ukazuje světu, jak toho dosáhnout. Potřebují však pomoc a programy, které nabízejí stipendia a podporu, jsou jedním z nejlepších způsobů, jak dosáhnout rovnosti ve vědě.

Příčiny genderové nerovnováhy v africkém STEM jsou často přirovnávány k děravé trubce: dívky začínají se zájmem a vlohami, ale v různých místech svého vzdělávání tyto disciplíny opustí. První údaje od iniciativy Mastercard foundation – zaměřené na obrácení tohoto trendu – ukazují, že komplexní přístup k ucpání netěsností může opravdu způsobit změnu.

Úspěch začíná uznáním, že rovnost pohlaví ve STEM hraje roli. “Věda nás potřebuje” je způsob, jakým to popisuje Armanda Kouassi, průmyslová inženýrka a stipendistka Mastercard foundation. “S rozdílnými myšlenkami a úhly pohledu přicházejí lepší řešení a smýšlení, které postrkuje vědecké inovace kupředu a přináší prospěch celé Africe.

Kouassi má pravdu. Afrika si nemůže dovolit prohýřit její mladý ženský talent. Subsaharská Afrika čelí nedostatku zhruba 2,5 milionu inženýrů, technologů, matematiků a vědců. Tento nedostatek expertízy ohrožuje několik Udržitelných rozvojových cílů, jako je zabezpečení potravin, zdravotní péče, čistá voda, energie a infrastruktura.

Odstranění genderových bariér ve STEM vyžaduje, aby africké vlády učinily rovnost ve vědě svou prioritou. Nikde se to neděje úspěšněji, než ve Rwandě, kde naše kolektivní zkušenost pomohla více než 1250 dívkám a mladým ženám excelovat v disciplínách STEM.

Africký institut pro matematické vědy (AIMS) ve rwandském hlavním městě Kigali je jedním z těchto agentů změny. Škola věří, že další Einstein by mohla být Afričanka, což je vzdělávací přístup, který informuje o své komplexní strategii jak ucpat netěsnosti v rozvojovém potrubí pro STEM.

Inovativní přístup AIMS zahrnuje pomoc vládám ve školení učitelů, zajištění, že studentky nejsou ve třídách masivně přečísleny, podporu studentkám, které jsou matkami, a také propojení s vůdčími představiteli průmyslu s cílem pomoci absolventům uspět ve svých kariérách. K přilákání většího množství studentek je 30% stipendií vyhrazeno žadatelkám z řad žen a škola se bude v blízké budoucnosti snažit úroveň 50%.

Podobně také Carnegie Mellon University Africa (CMU-Africa), také z Kigali, propaguje změnu a to vymezením 30% svých stipendií pro mladé ženy. Tyto závazky budou mít pozitivní efekt na celou instituci, jelikož se CMU-Africa snaží výrazně zvýšit zápis mladých studentek se zájmem o vědu.

No a konečně Fórum pro vzdělávání afrických žen (FAWE) ve Rwandě financovalo vzdělávání 1200 dívek, které se přihlásily do nejlepších středních škol v zemi, specializovaných na předměty STEM. Odhaduje se, že 70% z těchto studentů bude pokračovat na univerzitní úrovni.

Navzdory těmto pozitivním vývojům nepůjde rovnosti dosáhnout pouze kvótami. K dosažení trvalých zisků bude zapotřebí příležitostí mimo třídy. Ve FAWE Rwanda, v programu nazvaném Tuseme (svahilské slovo znamenající “promluvme si“) je dívkám nabízeno školení ve vedení prostřednictvím dramatu, zpěvu a kreativních umění, aby je naučilo prezentačním, vyjednávacím a rozhodovacím schopnostem. FAWE Rwanda také pracuje s učiteli na rozvoji pedagogických metod reflektujících pohlaví.

Podobně jsou u CMU-Africe zváni účastnit se univerzitního symposia Setkávání myslí, výročního globálního setkání pro vysokoškoláky k předvedení jejich práce širšímu publiku z řad profesorů, studentů, vládních činitelů a zástupců průmyslu. A Next Einstein Forum, výběrový program při AIMS, který oceňuje nejlepší africké vědce a technology – z nichž je 40% žen – poskytuje rodícím se inovátorům příležitost vést jejich vlastní výzkum, zatímco budou inspirovat další generaci vědců.

Nerovnosti, kterým čelí dívky a mladé ženy v africkém vzdělávání, nemohou být vymazány přes noc. Jak vzpomíná Rebecca, stipendistka Mastercard Foundation z Ugandy, “Když jsem byla na škole, kluci nám říkali ‘poloviční chlapi,‘ protože když jste žena a studujete vědu, jste napůl chlap.“ Rebecca nicméně dodává, “Bylo cool být studentkou vědy.“

Afrika potřebuje více žen, které budou sdílet nadšení Rebeccy pro STEM. K zajištění toho, aby věda zůstala pro dívky atraktivní, musí školy, vlády a průmysl spolupracovat ve vzdělávání učitelů a mentorů, a musí alokovat zdroje potřebné k uzavření této mezery.

Jak si nedávno všimla Miranda, další stipendistka Mastercard Foundation,“Jak se snažíme najít nové inovace a vynálezy k řízení ekonomiky, věřím, že matematika a věda jsou na popředí tohoto pokroku.“ Jako profesionálové pracující na zlepšení vzdělání Afričanů nemůžeme souhlasit více.

http://prosyn.org/7lLKhnA/cs;

Handpicked to read next