De financiering van de volgende ontwikkelingsagenda

WASHINGTON, DC – Naarmate de beoogde einddatum in 2015 voor de Millennium Development Goals naderbij komt, intensiveren de Verenigde Naties hun pogingen om de discussies te bevorderen over wat de volgende stap moet zijn in het wereldwijde stimuleren van de ontwikkeling. De uitkomst van die discussies zal het beleid en de investeringen vormgeven die zijn gericht op het aanjagen van de bbp-groei, het versterken van het menselijk kapitaal en het bevorderen van een meer alomvattende welvaart.

Nu de wereldbevolking in 2050 naar verwachting een omvang van negen miljard mensen zal bereiken – waarvan een aanzienlijk deel zal wonen in ontwikkelingslanden of onderontwikkelde landen – moet de internationale gemeenschap de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid wereldwijd verbeteren. Bovendien vraagt het vooruitzicht van een stijging van de mondiale temperatuur vóór het einde van deze eeuw, van meer dan 2°C (3,6°F) bovenop het pre-industriële niveau (wat tot zeer schadelijke gevolgen van de opwarming van de aarde zou leiden), om hogere investeringen in duurzame verstedelijking, slimme landbouw, en sociale veiligheidsnetten. Beide factoren dagen ons uit om op de langere termijn duurzamere patronen van productie en consumptie te formuleren.

Overheden, de civiele samenleving en de particuliere sector moeten de uitdaging oppakken en samenwerken om creatieve oplossingen te vinden en te implementeren. Maar eerst moeten ze zich voorbereiden op de daarmee gepaard gaande financieringseisen, die spoedig de huidige mogelijkheden van regeringen en internationale donoren te boven zullen gaan, en actie ondernemen om nieuwe, betrouwbare financieringsbronnen te activeren.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/8KEoyUynl