rogoff182_GettyImages_pollutedearthillustration Getty Images

Een pleidooi voor een Mondiale Koolstofbank

CAMBRIDGE – De Green New Deal van Alexandria Ocasio-Cortez, ook al wordt die belachelijk gemaakt door ontkenners van de klimaatverandering zoals de Amerikaanse president Donald Trump, slaat de spijker op zijn kop met de dringende oproep aan de Verenigde Staten om het goede voorbeeld te geven als het gaat om de opwarming van de aarde. De trieste waarheid is echter dat, ondanks al het nodeloze afval dat wordt geproduceerd door de vraatzuchtige cultuur van de Amerikanen, het opkomende Azië veruit de grootste drijvende kracht is achter de toenemende koolstofdioxide-uitstoot in de wereld. Geen enkel handenwringen zal dit probleem kunnen oplossen. Dat kan alleen door de juiste prikkels in stelling te brengen voor landen als China, India, Vietnam, Indonesië en Bangladesh.

Het is moeilijk in te zien hoe dit zou moeten gebeuren in de context van de bestaande multilaterale hulpinstellingen, die slechts beperkte deskundigheid hebben als het om klimaatkwesties gaat en door hun achterban in verschillende richtingen worden getrokken. De Wereldbank heeft bijvoorbeeld onlangs, tot ongenoegen van veel energiedeskundigen, op nogal willekeurige wijze besloten om te stoppen met de financiering van vrijwel alle nieuwe op fossiele brandstoffen draaiende elektriciteitscentrales, inclusief centrales die aardgas als energiebron gebruiken. Maar de VS zijn er het afgelopen decennium (ondanks de inspanningen van Trump) juist in geslaagd de groei van de emissies drastisch in te perken door vuile kolencentrales te vervangen door betrekkelijk schone aardgascentrales. Dit is een kernonderdeel van de beroemde pragmatische aanpak van de “Princeton wedges” voor het minimaliseren van de klimaatrisico's. In de transitie naar een koolstofneutrale toekomst mag je het perfecte nu eenmaal niet de vijand van het goede laten worden.

Het is hoog tijd om een nieuwe, speciale dienst op te richten, een Mondiale Koolstofbank, die een vehikel kan zijn voor geavanceerde economieën om hulp en technische overdrachten te coördineren, en die niet tegelijkertijd probeert ook ieder ander ontwikkelingsprobleem op te lossen. Ja, ik begrijp volkomen dat de huidige Amerikaanse regering aarzelt om zelfs maar de bestaande internationale instellingen te financieren. Maar het Westen kan zich niet terugtrekken uit een wereld van onderling gerelateerde klimaatverantwoordelijkheden.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/5F5IUXHnl