akisawyerr2_ JEWEL SAMADAFP via Getty Images_women in climate JEWEL SAMAD/AFP via Getty Images

Klimaatleiderschap heeft meer vrouwen nodig

FREETOWN – ʻHoe hoger je komt, des te minder vrouwen er zijn.ʼ Deze opmerking van Nobelprijswinnares en pionier op milieugebied Wangari Maathai weerspiegelt een realiteit die maar al te bekend is bij alle vrouwen die leidinggevende functies ambiëren, en heeft voor mij een nieuwe betekenis gekregen nu de klimaatcrisis ernstiger is geworden. Hoewel het nu al duidelijk is dat vrouwen en meisjes als gevolg van de klimaatverandering met grotere risicoʼs en zwaardere lasten zullen worden geconfronteerd, zijn zij nog steeds sterk ondervertegenwoordigd in klimaat- en milieuonderhandelingen.

In 2019 werd in het Gender Composition Report van de Verenigde Naties opgemerkt dat het aantal vrouwen dat vertegenwoordigd was in de organen van het Raamverdrag van de VN inzake Klimaatverandering (UNFCCC) niet in overeenstemming was met de inspanningen om een genderevenwicht te creëren. In reactie daarop hebben de lidstaten tijdens de VN-klimaatconferentie (COP25) in 2019 een genderactieplan aangenomen. Dit plan erkende dat ʻvolledige, zinvolle en gelijkwaardige deelname en leiderschap van vrouwen in alle aspecten van het UNFCCC-proces en in klimaatbeleid en -actie op nationaal en lokaal niveau van vitaal belang is voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen op de lange termijn.ʼ

En toch, tegen de tijd dat COP26 twee jaar later plaatsvond, was er weinig veranderd. Het Britse COP26-voorzitterschap werd overwegend door mannen geleid, en slechts elf van de 74 Afrikaanse nationale vertegenwoordigers waren vrouwen. Bovendien lijkt de VN-conventie inzake Biologische Diversiteit een soortgelijke tendens te vertonen, waarbij het aantal mannelijke onderhandelaars ongeveer zestig keer zo groot is als het aantal vrouwelijke onderhandelaars.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/fZETkrCnl