tadros1_JUNG YEON-JEAFP via Getty Images)_metoo Jung Yeon-Je/AFP via Getty Images

De strijd voor vrouwenrechten naast #MeToo

BRIGHTON – Voor de meeste mensen is de #MeToo-beweging synoniem geworden met campagnes tegen seksuele intimidatie. De beweging – die in oktober 2017 viraal ging – heeft ongetwijfeld vrouwen gemobiliseerd en positieve veranderingen teweeggebracht. Maar haar prominente aanwezigheid in de media en in politieke discussies over seksuele intimidatie is ook problematisch geweest en heeft het activisme voor vrouwenrechten in andere delen van de wereld, dat dateert van vóór het ontstaan van #MeToo, overschaduwd.

In veel landen hielden sociale bewegingen zich al tientallen jaren bezig met seksuele intimidatie en misbruik. Vele daarvan, waaronder campagnes als #MeshBasita in Libanon, HarassMap in Egypte en de ʻShefarersʼ op de Filippijnen, kwamen al lang vóór de opkomst van #MeToo naar voren, of werden erdoor in de hoek gedrukt.

Een nieuwe publicatie van het Institute of Development Studies brengt rapporten samen over vrouwenrechtenactivisme in landen als Benin, Burkina Faso, Egypte, India, Libanon, Pakistan, de Filippijnen en Oeganda. De auteurs bestrijken een breed spectrum aan ervaringen, van goed gedefinieerde en zichtbare collectieve actie tot activisme dat achter de schermen plaatsvindt teneinde het leven van vrouwen te waarborgen.

https://prosyn.org/WbXn44mnl