chowdhury1_BIJU BOROAFP via Getty Images_india flooding BIJU BORO/AFP via Getty Images

Waarom vrouwen in India kwetsbaarder zijn voor natuurrampen

PUNE/NEW DELHI – Van de vele natuurrampen die India elk jaar treffen, zijn overstromingen verreweg de meest voorkomende. Dat is geen verrassing, aangezien ongeveer veertig miljoen hectare land vatbaar is voor overstromingen en bijna vijfenzeventig procent van de jaarlijkse regenval in een paar maanden valt.

Maar omdat de stijgende temperaturen de frequentie en de ernst van natuurrampen doen groeien, zijn overstromingen in India dodelijker en destructiever geworden (ook de intensiteit van cyclonen is toegenomen). Het land heeft het hoogste aantal overstromingsgerelateerde dodelijke slachtoffers in Azië, en de economische schade door overstromingen is gestegen van bijna 1,4 miljard dollar in 2013 naar 11,5 miljard dollar in 2020. Terwijl deze escalatie het leven van veel Indiërs op het platteland, die vijfenzestig procent van de bevolking uitmaken, overhoop heeft gegooid, hebben vrouwen het zwaarst te lijden onder de gevolgen.

Er zijn veel redenen waarom natuurrampen vrouwen in India onevenredig zwaar treffen. Om te beginnen vormen zij een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking in de landbouwsector. In 2021-’22 werkte 57,3 procent van de vrouwen in de werkende leeftijd in India in de landbouw, tegenover 34,4 procent van de mannen. Ondanks een structurele verschuiving naar niet-agrarische sectoren hebben veel plattelandsvrouwen geen gebruik kunnen maken van deze kansen vanwege beperkte middelen en mobiliteitsrestricties. Omdat ze op familieboerderijen of als loonarbeider in de landbouw werken, worden ze blootgesteld aan de economische volatiliteit die veroorzaakt wordt door overstromingen en andere extreme weersomstandigheden. Omdat bovendien slechts veertien procent van de vrouwen in India land bezit, hebben slechts weinigen de mogelijkheid om zich aan te passen en te reageren op de klimaatverandering.

https://prosyn.org/wUvo6xmnl