Wolfowitz a Světová banka v koutě

Stanou se potíže prezidenta Světové banky Paula Wolfowitze konečně katalyzátorem změny ve Světové bance? Ustane konečně zastaralá praxe, podle níž prezident Spojených států jednostranně dosazuje hlavu nejvýznamnější rozvojové agentury světa?

https://prosyn.org/Dkl27ACcs